צוות נטו

הנהלת החברה
יו"ר הדירקטוריון - מר אילן בן ישי
מנכ"ל - מר עידן כץ
חברי הדירקטוריון - מר רועי לנדסמן, מר מיכאל לביא, גב' קרין בוזלי ומר אלכס גנפון


מחלקת שרות לקוחות ותפעול
מנהלת המחלקה - גב' רחלי פלדמןסמנכ"ל שיווק - מר תומר כהן

לתיאום פגישה לחץ כאן