הגנות פיננסיות

ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. המבוטח משלם סכום נמוך יחסית ("פרמיה"), תמורת תשלום עבור הוצאות רפואיות בעת הצורך. כמו סוגי ביטוח אחרים, המבוטח משלם כדי להקטין את הסיכון הכלכלי שיעמוד בפני הוצאות כבדות בעתיד. ביטוחי בריאות מסוגים שונים נהוגים בכל המדינות המפותחות. חברות הביטוח בישראל מציעות מגוון גדול של תוכניות ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות. תנאי הביטוח, כמו המחיר וסל השירותים המוצע, נקבעים בחוזה בין המבוטח לחברת הביטוח (הפוליסה), על פי תנאי השוק החופשי, עיקרי הכיסויים שאנו רואים כחובה בכל בית הם : תרופות שאינן כלולות בסל התרופות הממלכתי , השתלות איברים , ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל , טיפולים מיוחדים וטיפולים מחליפי ניתוח .

 

ביטוח סיעוד הוא ביטוח שמטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום , פוליסה לביטוח סיעודי הינה הסכם בין מבטח למבוטח ובו התחייבות לתשלום נקוב מראש במקרה בו המבוטח מגיע למצב סיעודי. הגדרת מצב סיעודי אוחדה על ידי המפקח על הביטוח בשנת 2003 בהוראת חוזר מפורטת הכוללת הגדרה אחידה בכל חברות הביטוח. אנחנו בנטו תכנון פיננסי. רואים בביטוח הסיעוד את אחת ההגנות החשובות ביותר על התא המשפחתי ועל הנכסים הצבורים במיוחד בהסתכלות לכיוון הגיל השלישי. 

לפרטים נוספים אודות ביטוח בריאות או סיעוד לחץ כאן