תפעול וניהול מקצועי של מכשיר חיסכון פיננסי כרוך בעמלות ועלויות שונות, בראשן דמי ניהול הנחשבים לעלות העיקרית הנגבית מהחוסך על-ידי הגוף המנהל. סקאלת דמי הניהול במסגרת פוליסות החיסכון נעה בין אחוז מזערי לכמה אחוזים בודדים ואלו משפיעים במידה רבה על התשואה ושורת הרווח שיפגוש החוסך בתום תקופת החיסכון. מהם המאפיינים הייחודיים של הפוליסה, איך ניתן להוזיל את דמי הניהול ומה הופך אותה לאלטרנטיבה מועדפת בין שלל אפיקי החיסכון? כל מה שחשוב לדעת על פוליסת חיסכון.

חיסכון כלכלי הוא צעד חכם ומתבקש המאפשר לנו להשיג את היעדים שהצבנו כמו גם להיערך מבעוד מועד להוצאות עתידיות והתמודדות עם אירועים בלתי צפויים. נראה כי המציאות המאתגרת בתקופה האחרונה, בצל משבר הקורונה, הוכיחה את חשיבותו של החיסכון הכלכלי ביתר שאת. נוכח זה, שוק מכשירי החיסכון מציע כיום מגוון אפשרויות עבור החוסכים ונראה כי בין שלל המכשירים, פוליסת חיסכון היא אחת מהאלטרנטיבות המועדפות המאפשרת חיסכון לכל טווח זמן לצד פוטנציאל תשואה במהלך התקופה. 

 

מהי פוליסת חיסכון?

מדובר במוצר חיסכון, ללא מרכיב ביטוחי, המוצע ומנוהל על-ידי חברות הביטוח ונמצא תחת פיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הפוליסה למעשה מספקת מענה לכל מי שצבר סכום כסף ורוצה להוציא ממנו יותר או לחלופין כאפיק חיסכון לכל טווח זמן ולכל ייעוד. כשלב הראשון, עם הקמת הפוליסה, נדרש החוסך לביצוע הפקדה חד-פעמית של סכום כסף התחלתי בהתאם לרף המינימלי שקבעה החברה הרלוונטית, לרוב החל מכמה מאות עד אלפי שקלים בודדים.

במהלך כל תקופת החיסכון, לחוסך ישנה גמישות מלאה באשר לתדירות וגובה ההפקדות הנתונים לשיקול דעתו הבלעדית. הכספים הצבורים בפוליסה נזילים ולרשות החוסך עומדת האפשרות לבצע משיכה, חלקית או מלאה, בכל עת שייבחר וללא קנסות פירעון. 

נוסף על כך, פוליסת חיסכון מעניקה מרחב תמרון וגמישות מלאה גם באשר לבחירת אופי ההשקעה בשוק ההון. בכל פוליסה מוצעים מספר מסלולים בסקאלת סיכון רחבה, בניהם מסלולי השקעה סולידיים כדוגמת השקעה באגרות חוב ומסלול כללי (המשלב השקעה בניירות ערך ואג”ח) לצד מסלול שקלי, צמוד מדד, מט”ח, מנייתי, מניות-חו”ל ועוד. 

נוכח הפופולריות הגוברת בשנים האחרונות בהשקעה מחקה מדד, כיום חלק מחברות הביטוח המובילות מציעות גם מסלולי השקעה מחקי מדד 500P&S, נאסד”ק ועוד. במהלך כל תקופת החיסכון, למבוטח עומדת הזכות לעבור בין המסלולים, זאת מבלי שהפעולה תוגדר כאירוע מס. 

מלבד זאת, מס רווח ההון בפוליסה, בגובה 25% מהרווח הריאלי, מנוכה רק בעת ביצוע משיכת הכספים, אלמנט המייצר עבור החוסך אפקט ריבית דה-ריבית המרחיב את פוטנציאל התשואה על פני תקופת החיסכון – והופך מהותי יותר ככל שטווח ההשקעה ארוך יותר. 

לצד יתרונות אלו, דמי הניהול משחקים תפקיד מרכזי בעלות הכרוכה בתפעול שוטף של פוליסת חיסכון פיננסית ובאופן טבעי, ככל ששיעור דמי הניהול גבוה יותר, כך פוטנציאל התשואה מתקזז בהתאם. בשל כך, חשוב להכיר את סקאלת דמי הניהול המוצעים במסגרת שוק פוליסות החיסכון, האם נמוכים או גבוהים בהשוואה ליתר מכשירי החיסכון וההשקעה המתחרים ואיך ניתן להוזיל את העלות מול חברות הביטוח.

 

פוליסת חיסכון – שיעור דמי הניהול ואיך ניתן להוזיל בכמה צעדים פשוטים

דמי הניהול בפוליסות חיסכון, שהינם למעשה העמלה היחידה המשולמת ע”י החוסך, משתנים מחברה אחת לאחרת והופכים משמעותיים יותר ובעלי משקל כבד בבחירת חברת הביטוח ככל שמסלול ההשקעה המיועד מגלם סיכון נמוך. נסביר באמצעות דוגמה פשוטה. 

עבור חוסך המתעב סיכון ובוחר בהתאם במסלול השקעה באגרות חוב, הנחשב למסלול סולידי ביחס לחלופות, השאיפה היא להשאת תשואה צנועה יחסית נוכח מידת הסיכון הנמוכה. בשל כך, גובה שיעור דמי הניהול קריטי ואף עשוי לקזז את כל הרווח שהפוליסה תניב לחוסך. מנגד, אם חוסך בוחר בהשקעה ספקולטיבית יותר, למשל מסלול מנייתי, אזי דמי הניהול הופכים לאלמנט בעל השפעה פחותה מכיוון שבהתאם לרמת הסיכון הגבוהה, הציפייה היא להשגת תשואה שתכסה את עלויות דמי הניהול. 

בפועל, דמי הניהול בפוליסות חיסכון נעים בין 0.8% ל-1.4% בממוצע, כשהרף העליון עומד על 2%. עם זאת, הם פקטור של משא ומתן מול החברה הרלוונטית ותיווכחו לדעת עד כמה לכוח המיקוח עשויה להיות השפעה על שיעור דמי הניהול שתידרשו לשלם, כאשר כללי המשחק ברורים – ככל שהיקף ההשקעה מצד החוסך גבוה יותר, כך הכוח מול חברת הביטוח גדל בהתאם. 

כדי להטות את מאזן הכוחות לטובת החוסך, חשוב גם לערוך סקר שוק באשר לדמי הניהול שגובות חברות הביטוח השונות בפוליסות החיסכון, כמו גם ביחס לעלויות הניהול במסגרת מכשירי חיסכון והשקעה מתחרים. כך למשל, בקרנות נאמנות דמי הניהול המקסימליים עומדים על 3% בעוד הממוצע הנגבה בפועל הינו סביב 1%. מכשיר נוסף המתחרה על כספי החוסכים הינו קופת גמל להשקעה בה דמי הניהול נמוכים יותר – סביב 0.7%. קרנות השתלמות מספקות גם הן דמי ניהול אטרקטיביים הנעים בממוצע בין 0.5% ל-0.9%. 

לצד זאת, חשוב להדגיש כי בשונה מיתר המכשירים, במסגרת חיסכון פיננסי דמי הניהול הינם העלות היחידה הנגבית מהחוסך בעוד ביתר המכשירים לרוב ישנן עלויות המתווספות לדמי הניהול, כדוגמת עמלת מכירה-קנייה, דמי משמרות וכיוצא בזה. בשל כך, נדרש החוסך לבחון את התמונה הרחבה ביחס לעלויות הניהול. 

נוסף על כך, יש לציין כי המיקוח באשר לדמי הניהול במכשירי השקעה וחיסכון לעיתים נתקל בסירוב מצד הגוף הרלוונטי המגדיר את עלויות הניהול כקבועות וזאת בניגוד למרחב התמרון הקיים בפוליסה. הסיבה נובעת מכך שלמעשה הפוליסה מוגדרת באופן טכני כמוצר ביטוחי, כלומר מהווה מעין סוג של הסכם בין שני צדדים ולכן הם רשאים לשנות את תנאיה, לרבות את גובה דמי הניהול. עם זאת, לאחר ההסכמה על שיעור דמי הניהול, אלו נותרים קבועים למשך כל תקופת החיסכון.

 

יתרונות פוליסת חיסכון

לצד בחינת שיעור דמי הניהול, המהווה פרמטר חשוב בבחירת פוליסת חיסכון, בייחוד אם מדובר בחיסכון לטווח קצר וברמת סיכון נמוכה, חשוב להכיר גם את שלל היתרונות הגלומים בפוליסת החיסכון כחלק ממכלול השיקולים

גמישות ונזילות – חיסכון באמצעות פוליסה אינו כרוך בהתחייבות לתקופה מינימלית כך שניתן למשוך את הכספים בכל רגע נתון ללא קנס “פירעון מוקדם”.

דמי ניהול בלבד – במסגרת הפוליסה אין דמי משמרת, עמלות קנייה/מכירה, הפצה וכיוצא בזה אלא רק עלות דמי ניהול הנקבעת מראש ונותרת קבועה ויציבה למשך כל תקופת החיסכון.

הפקדת הכספיםעם הקמת הפוליסה, נדרש החוסך לביצוע הפקדה חד-פעמית של סכום כסף התחלתי בהתאם לרף המינימלי שקבעה חברת הביטוח, לרוב החל מכמה מאות עד אלפי שקלים בודדים. לאחר מכן, הבחירה נתונה בידי החוסך האם, מתי וכמה להפקיד, שכן בפוליסה לא קיימת תקרת הפקדה.

מסלולי השקעה – בשנים האחרונות פוליסות הביטוח מציעות מגוון רחב של מסלולים (כללי, אג”ח, מניות, עוקבי מדד ועוד) ברמות סיכון משתנות לצד היכולת לעבור בין המסלולים בכל זמן וללא עלות. משמעות הדבר היא כי מעבר בין מסלולים אינו נחשב אירוע מס, כך שהכספים, כולל הרווחים, עוברים במלואם למסלול החדש. 

פיזור השקעות – כספי החוסכים מנוהלים כתיק קבוצתי אקטיבי תוך פיזור השקעה בין שלל המכשירים בארץ ובחו”ל לצד חשיפה לנכסים בלתי סחירים כדוגמת נדל”ן, תשתיות, אנרגיה ועוד. 

שקיפות באשר לביצועי מנהל הפוליסה – ניתן לצפות בביצועים שרשמה כל פוליסה לצד ביצועי העבר של כל אחד מהמסלולים לאורך השנים האחרונות ככלי השוואה יעיל טרם החלטת הגוף המנהל.

חיסכון והשקעה לכל ייעוד – פוליסת חיסכון מתנהלת כמוצר גמיש מאוד המסוגל לתפקד כחיסכון\השקעה לכל מטרה, כדוגמת חיסכון לילד, אך גם לחילופין כמרכיב הסחיר בתיק ההשקעות.

מס רווחי הון – תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון, אלמנט המייצר אפקט ריבת דה-ריבית על הכסף ומגדיל באופן מהותי את פוטנציאל הרווח לאורך התקופה. 

הקלות מס מפליגות לאוכלוסיות מבוגרות  יליד 1948 ומטה, זכאים לפטור מלא מתשלום מס רווח הון עד תקרה של כ-16,500 ש”ח בשנה. 

נוכח יתרונות אלו, פוליסת חיסכון מתפקדת כאפיק חיסכון אופטימלי אך במקביל גם כמכשיר השקעה אקטיבי הנועד לכל מטרה וטווח זמן, תוך גמישות מלאה ומרחב תמרון כמעט נטול מגבלות. לצד זאת, ישנה חשיבות גבוהה בעריכת השוואה מקיפה בין דמי הניהול הנגבים בפוליסות החיסכון, שכן הטווח רחב ומשתנה כאמור מחברה אחת לאחרת. ראוי להדגיש כי בחינת פרמטר העלויות בניהול הפוליסה אמנם חשוב אך אינו האלמנט היחיד בבחירת הגוף המנהל, שכן איכויות הניהול וביצועי העבר הם חלק בלתי נפרד ממכלול השיקולים הנדרשים להילקח בחשבון מצד כל חוסך.

לסיכומו של עניין, כדי שהכסף שלך ינוהל בידי גוף עם יכולות מוכחות מתוך שאיפה שאלו יתורגמו לתשואות שיניב במהלך הזמן, נדרש ביצוע סקר שוק ובחינה מעמיקה של מפת הביצועים ביחס לכל מנהל. צוות המתכננים הפיננסיים של ‘נטו תכנון פיננסי’ עובד מול חברות הביטוח המובילות בישראל שהוכיחו ביצועים מרשימים לאורך השנים במסגרת קופות החיסכון, וישמח לסייע גם לך בבחינת הצרכים והתאמה של פוליסה אטרקטיבית, תוך הוזלת העלויות, כדי להבטיח שהחלטות החיסכון של היום יעניקו לך את הביטחון הכלכלי של המחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר