במרץ 2016 נכנס תוקפו של תיקון מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות, דבר אשר יאפשר לחלק גדול יותר מהמשקיעים לענות על ההגדרה “משקיע כשיר”.

משקיעים כשירים? מעוניינים בשירות VIP? - הירשמו פה >>

נטו Family Office

בכל הקשור לתכנון פיננסי והשקעות, מקובל להבדיל את השכבה המבוססת ביותר של האוכלוסייה, אשר קיבלה מהרשות לניירות ערך הגדרה נפרדת של ‘משקיעים כשירים’. בזכות הגדרה זו נחשבים משקיעים כשירים כאילו היו גופים מוסדיים, במובן זה מתאפשר להם להשתתף בהשקעות שאינן מאושרות למשקיעים רגילים.

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר