צוות נטו

הנהלת החברה
יו"ר הדירקטוריון - מר אילן בן ישי

חברי הדירקטוריון - מר רועי לנדסמן, מר מיכאל לביא, גב' קרין בוזלי ומר אלכס גנפון

מנכ"ל - מר עידן כץ

משנה למנכ"ל - מר נדב שוורץ

סמנכ"לית  - גב' קרין בוזלי

מחלקת שרות לקוחות ותפעול
מנהלת המחלקה - גב' בת אל ריימונד


לתיאום פגישה לחץ כאן