הבורסה סוערת: 5 צעדים טקטיים לניהול השקעות בצל אי-ודאות כלכלית

הבורסה מגלמת את כל המתחים שתוססים כעת בכלכלה הגלובלית, ויש לא מעט מאלו. הצטלבות אירועים מאקרו כלכליים לצד מתחים בזירה הגיאופוליטית, מכים בעוצמה בשווקים – ותיקי השקעות סופגים הפסדים כואבים. ברקע ההתפתחויות וכהיערכות להתמודדות ממושכת עם סביבה כלכלית מאתגרת, ישנם כמה צעדים והתאמות שרצוי לעשות בתמהיל ההשקעות.

הסיטואציה המורכבת בכלכלה הגלובלית במקביל לתנאי השוק המשתנים, ממשיכים ללבות את התנודתיות בבורסות. בעתות אלה נדרשים המשקיעים לנקוט במהלכים חכמים שיאפשרו לפרוש רשת הגנה אפקטיבית בתיק ולשלב רכיבי השקעה המסוגלים לדלג גם מעל אתגרי התקופה. הנה הם לפניכם:

פיזור (רוחבי ואנכי) – אלמנט הפיזור הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים בניהול השקעות, אולם זוכה לחשיבות יתרה בתקופה של רגישות ואי-ודאות בשווקים. היכולת להעשיר את הפורטפוליו במגוון מכשירי השקעה, לרבות כאלו שאין בניהם מתאם גבוה (סחירים ובלתי-סחירים), לצד ניהול הכספים אצל כמה שחקנים, מייצרים פיזור אפקטיבי, המנטרל אפשרות למשקל יתר במוצר או גוף מסוים ומפחית בהתאם את מידת הסיכון הכוללת בתיק.

אופק השקעה ארוך טווח – אלמנט הזמן הוא משתנה קריטי המשפיע במידה מכרעת על בחירת אופי ההשקעה ורמת הסיכון. פרמטר זה קובע אילו אפיקים תואמים את הזמן שהוקצב (קצר, בינוני או ארוך) ומאפשר לבצע חישוב מושכל באשר למידת הסיכון שניתן לקחת במסגרת ההשקעה. על סמך נתונים היסטוריים, קיים קשר הדוק בין טווח השקעה לרמת הסיכון, כך שככל וציר הזמן ארוך יותר, עקומת הסיכון יורדת. כאשר מדברים על השקעה המיועדת לעשרות שנים, כדוגמת חיסכון פנסיוני, רמת הסיכון צונחת דרמטית ונושקת לאפס.

הלכה למעשה, עבור משקיעים המייעדים את הכספים לטווח ארוך, רצוי לרכז את החשיפה למניות במכשירים המזכים בפטור ממס (קופת גמל, קרן השתלמות ועוד). ההיגיון הכלכלי עובד כך – השקעה במניות מגלמת פוטנציאל תשואה גבוה לאורך זמן, ממנה נגזר המס שנשלם. כאשר מרכזים את ההשקעה במניות במוצרים בהם עומדות לזכותנו הטבות מיסוי, אנו למעשה חוסכים באופן חלקי או מלא את תשלום מס רווח ההון בשיעור 25%, בעוד במכשירים אחרים היינו נדרשים לשלם את המס במלואו. כלומר, בזכות השינוי בהקצאת החשיפה למניות בין המכשירים השונים, נוצר פיזור השקעות אופטימלי מבחינת מיסוי וחתך זמן.

שילוב נכסים אלטרנטיביים – תיקי השקעות סטנדרטיים נוטים לסבול בתקופות של טלטלות בשווקים ובהתאם המשקיעים מחפשים אחר אפיקי "מקלט", כלומר השקעות שלא רגישות למתרחש בשוק הסחיר ולא נשחקות בהכרח תחת אינפלציה גואה וריבית מטפסת. כאן נכנסים לתמונה נכסים אלטרנטיביים, המייצרים יסוד של יציבות ומסייעים לפיזור סיכונים אפקטיבי גם מחוץ לגבולות הבורסה. מדובר במנעד רחב של פוזיציות השקעה בלתי-סחירות, המייצרות שכבת הגנה בתיק ומגלמות פרופיל סיכון-סיכוי אטרקטיבי עם פוטנציאל שגשוג גם בסביבה כלכלית מאתגרת.

חשוב להדגיש, העדר גישה ישירה של המשקיע הפרטי לאפיקים אלטרנטיביים מחייבת הישענות על גורם מתווך, המחזיק ברשת קשרים עם המנהלים האיכותיים ביותר. ב'נטו תכנון פיננסי' הקמנו מערך מקצועי לאיתור ומיפוי הזדמנויות אטרקטיביות וחתמנו על הסכמי שיתוף פעולה המספקים לנו גישה לנכסים אלטרנטיביים עם מנהלי השקעות מהשורה הראשונה – בישראל ומעבר לים.

תכנון מס יצירתי – היבט קריטי נוסף בניהול השקעות נעוץ ביכולת לנצל באופן מיטבי את הטבות המס השונות. לדוגמה, בני הגיל השלישי העומדים בקריטריונים לפתיחת קופת גמל לפי תיקון 190, נהנים מתשלום מס מופחת בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח במשיכה הונית, לעומת מס רווחי הון 25% ריאלי הנהוג ביתר חלופות ההשקעה.

גם בפוליסת חיסכון, הנחשבת לאחד ממוצרי החיסכון וההשקעה הדומיננטיים בשוק, קיימת הטבת מס לפי סעיף 125ד'. זו מעניקה פטור, חלקי או מלא, מתשלום מס על רווחי הון לחוסכים שנולדו לפני שנת 1948. כמו-כן, בפוליסה קיים מנגנון מיסוי המחושב ביחס למרכיב הרווח הריאלי, הממוסה רק בעת משיכת הכספים. המשמעות הינה נטרול מסוים של השפעת האינפלציה ואלמנט המייצר אפקט ריבית דה-ריבית, המרחיב את פוטנציאל התשואה על פני תקופת החיסכון. למעשה, השוק רווי במכשירים המגלמים יתרונות מיסוי והיכולת לנצלם בתבונה מתורגמות לרווח משמעותי נוסף בשורה התחתונה.

ליווי צמוד של מתכנן פיננסי – כל האמור עד כה מתנקז לפתרון הנעוץ בליווי צמוד של מתכנן פיננסי מקצועי. המתכנן נוטל את המושכות עבור הלקוח ומנהל את המפה הפיננסית תוך בחינת כל ההיבטים הנוגעים בלקוח ובתא המשפחתי, לרבות רמת הסיכון, פיזור, נזילות הכספים, אופטימיזציה מיסויית, המטרות הפיננסיות ויתר הפרמטרים שיבטיחו ניהול אחראי, יעיל ומקצועי.

גם באשר לחסכונות הפנסיוניים נוטל המתכנן את הפיקוד ומבצע בקרה שוטפת של הכספים תוך בחינת כל הצעדים שיטיבו עם הלקוח, החל מהוזלת סל העלויות, ניצול הטבות מס, מעקב אחר ביצועי הגוף המנהל, בחינת כדאיות המעבר למכשירים ומסלולים שונים ועוד. המתכנן מנטר באופן רציף את הסיכונים ופועל לבחירה מדויקת של המוצרים שישרתו את הלקוח באופן מיטבי, גם ביחס לצמתים המרכזיים שצפוי להיפגש עימם לאורך הדרך.

בשורה התחתונה, צוות המתכננים של 'נטו תכנון פיננסי' עומד לרשותכם בכל עת וישמח לסייע בליווי צמוד ובחינה מקצועית של מבנה תיק ההשקעות והאלטרנטיבות ליצירת עוגנים, שיבטיחו מעטפת הגנה מול מצבי השוק המשתנים בצד פוטנציאל תשואה גם מול אתגרי התקופה.

>> למידע אודות נטו תכנון פיננסי

הכותבת הינה מור רמות – סוכנת ביטוח ומתכננת פיננסית בכירה
בעלת תואר B.A בכלכלה וניהול

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר