הקדישו כמה דקות לדוח השנתי – זה עשוי לחסוך לכם לא מעט כסף

בימים האחרונים הנפיקו בתי ההשקעות דוחות שנתיים עבור העמיתים המחזיקים באפיק חיסכון פנסיוני. הדוח מרכז את כלל הפעילויות שנעשו במהלך השנה החולפת במסגרת החיסכון ומפרט באשר ליתרות הכספים, דמי הניהול, תשואות, מסלולי השקעה ויתר הנתונים הנוגעים לחיסכון בבעלותכם. על אף חשיבותו של הדוח, רבים נאלצים לוותר על קריאתו בשל המונחים המקצועיים שאינם מוסברים על גבי הדוח עצמו. הנה הסבר תמציתי על נקודות המפתח בדוח ומה משמעותן – זה עשוי לחסוך לכם לא מעט כסף.

דמי ניהול– בכל מכשיר הנועד לחיסכון הפנסיוני דמי הניהול מתחלקים לשניים – דמי ניהול הנגבים מצבירת הכספים (המחושבים כאחוז מסוים מסך החיסכון הכולל) ודמי ניהול מסכום ההפקדה החודשי. בדוח מופיעה שורה המסכמת את דמי הניהול שנגבו במהלך השנה אליה מתייחס אלא שבמסגרת הדוח מופיע גם חלק הנקרא לרוב “אחוז דמי ניהול והוצאות” המציג את שיעור דמי הניהול הממוצעים ששולמו ע”י כלל העמיתים באותו אפיק.

משמעות הנתון הוא שהנכם חשופים לממוצע דמי הניהול של כלל העמיתים ובעצם מאפשר להבין אם הנכם משלמים מעל או מתחת לממוצע. במקרה בו דמי הניהול בקופה בבעלותכם גבוה מהממוצע, תיווכחו לדעת כי מיקוח עם הגוף המנהל עשוי לסייע בהורדת שיעור דמי הניהול ולחסוך עבורכם לא מעט כסף על פני תקופת החיסכון.

מסלול השקעה ותשואות – בחלק זה תופיע התשואה שהושגה במסלול בו מנוהל הכסף (בניכוי הוצאות ניהול השקעות אך ללא ניכוי דמי הניהול). בדקו שרמת הסיכון במסלול עדיין תואמת את הצורך והאם התשואה שהניב החיסכון במהלך השנה עונה לציפיות ומדורג גבוה ביחס למתחרים. במידה והתשואה צנועה, אולי זה הזמן לחשב מסלול מחדש.

פירוט הפקדות לחשבון ויתרת הכספים – בחלק המפרט את הסכומים שהופקדו לחשבון יופיעו מועדי ההפקדה, חודש השכר שעל בסיסו הופקדו הכספים וסך ההפקדות (עבור שכיר – תגמולי עובד ומעביד, עבור עצמאי – תגמולי עמית). חשוב ומומלץ לבדוק שפירוט ההפקדות בדוח השנתי תואם את ההפקדות בפועל. לשם כך תוכלו להיעזר בתלושי השכר ולוודא שההפרשות בוצעו כנדרש.

בשורת “יתרת הכספים בסוף השנה” יופיע הסכום שנצבר עבורכם עד ל-31.12 של שנת הדוח (היתרה לא תכלול את ההפקדה עבור שכר דצמבר שבוצעה בינואר השנה) ויסייע לבדוק שכל ההפקדות חושבו כנדרש.

עצמאים, שימו לב. הדוח כולל בנוסף שני מרכיבים חשובים עבורכם:

אישור מס על הפקדות – חלק זה מתייחס להיקף ההפקדות שבוצעו לחיסכון הפנסיוני בשנת הדוח ומהווה אסמכתא באמצעותה הנכם זכאים להטבות מיסוי. כך לדוגמה, תהנו מניכוי מס אם הנכם מחזיקים בקרן השתלמות והפקדתם סכום מצטבר המהווה שיעור של עד 4.5% מגובה ההכנסה או לחילופין בהפקדה לקופת גמל תזכו להטבה בניכוי (“הוצאה מוכרת”) שתקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד לחסכון הפנסיוני.

אישור הצהרת הון – אישור זה מציין את יתרת החיסכון שנצברה החל מיום פתיחת הקופה אך ללא פירוט הפקדות מעסיקים (אם קיימים) והרווח הנצבר. לאישור זה ישנה חשיבות לשימוש עתידי לצרכי הצהרת הון ככל שתידרשו לדווח.

לסיכומו של עניין, הבנת נקודות המפתח בדוח השנתי תסייע לכם להתעדכן באשר לנתונים החשובים הנוגעים לכספים שנצברו עבורכם בחיסכון הפנסיוני ולוודא כי הינם תקינים ומנוהלים כראוי. בכל מקרה בו הנכם נתקלים באי בהירות בנוגע לפרטי הדוח או שקיימת סתירה בין הנתונים, צוות המתכננים של ‘נטו תכנון פיננסי’ ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע בהליך הבירור מול הגוף המנהל, ובמידת הצורך בחינת התאמה מחודשת של אפיק החיסכון הפנסיוני לצרכים המשתנים ולמיצוי מיטבי של כספי החיסכון.

>> למידע אודות נטו תכנון פיננסי

 

חג עצמאות שמח.

הכותב הוא רועי לנדסמן – שותף בנטו תכנון פיננסי.  רועי בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ובעל הכשרה מקצועית כמתכנן פיננסי, עם ניסיון של כשמונה שנים בתחום הביטוח והפיננסיים, מתמחה בתכנון פיננסי אישי לגיל השלישי.

מעוניינים לדעת עוד?

מלאו את הפרטים ואנחנו נדאג שתקבלו את כל התשובות שאתם צריכים לקבל!

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר