גל טפירו

גל טפירו
שותף

עמוד עובד בבנייה…

השכלה:

עמוד עובד בבנייה….

 

מאמרים שכתב

גל טפירו