גל טפירו
שותף

Pension insurance agent and financial planner

Has specialized for about eight years in personal financial planning for the elderly and alternative investments.

Pension Insurance Agent License – Ministry of Finance.

מאמרים שכתב

גל טפירו
מאמרים יעלו בקרוב....