קרין בוזלי

קרין בוזלי
שותפה | משנה למנכ"ל

עמוד עובד בבנייה…

השכלה:

עמוד עובד בבנייה….

 

מאמרים שכתב

קרין בוזלי
מאמרים יעלו בקרוב....