הטבות מס ניתנות בדרך-כלל במטרה לעודד את הציבור להגדיל את החיסכון אלא שישנן גם הטבות המוענקות רק בשל מעמד או גיל מסוים. אחת מהן היא הטבה המבוססת על סעיף 125 ד’ לפקודת מס הכנסה, הקובעת כי ילידי שנת 1948 ומטה, זכאים לקבל בהגיעם לגיל פרישה החזר מס שנתי עבור רווחים שצברו בפיקדונות בנקאיים ובפוליסות החיסכון השונות. מהי ההטבה ואיך מנצלים אותה בתבונה? הנה מאמר ששווה לכם לא מעט כסף.

ניתן להתחיל בדיקת התאמה למסלול ההשקעה בפוליסת חיסכון
על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה

חוסכים וותיקים, ילידי שנת 1948 ומטה, שייתקלו במאמר הזה וודאי ישמחו לדעת שהם חלק מאוכלוסייה מצומצמת יחסית הזכאית להטבת מס מהותית, המתווספת לשורת הקלות מס הניתנות לחוסכים עם הגיעם לגיל הפרישה לפנסיה. הטבת מס 125 ד לפקודת מס הכנסה ייחודית ושונה מעט בנוף מכיוון שמגדירה את הזכאים להטבה רק ביחס לגילם – גמלאים שנולדו במהלך 1948 או לפני-כן. 

בתוספת לחוק שפורסמה ב-2003 נוסחה ההטבה כך: יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004 (בסעיף קטן זה – גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,440 ש”ח (נכון לשנת 2021) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית. כאשר מדובר בבני זוג, זכאים לניכוי בסך של 16,560 ש”ח מהכנסתם מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

במילים פשוטות, מי שחצה את גיל 73 (נכון לשנת 2021) זכאי בעת משיכת החסכונות לפטור שנתי ממס רווחי הון, העומד על שיעור של 25%, עד תקרה מסוימת. עם זאת, פקודת המס מפרידה בין מכשירי ההשקעה והחיסכון השונים וקובעת מספר קריטריונים נוספים שעל היחיד או בני הזוג לעמוד בהם לטובת ניצול מלוא ההטבה. 

הקריטריונים והתנאים למימוש ההטבה

סעיף 125 ד’ קובע כי כל אדם שהגיע לגיל פרישת חובה (67 לגברים ונשים) ונולד במהלך או לפני 1948 זכאי לפטור מתשלום מס רווחי הון. ההטבה קובעת תקרה מסוימת לניצול, כאשר זו משתנה אם מדובר ביחיד או בבני זוג העומדים בתנאים (נכון לשנת 2021):

  • עבור יחיד, פטור ממס רווח הון עד תקרת רווחים של 13,440 ₪. כלומר, החזר המס עומד בפועל על 3,360 ₪ (25% מתוך 13,440 ₪).
  • עבור בני זוג, כאשר שניהם עומדים בתנאי הגיל, פטור ממס רווח הון עד תקרה של 16,560 ₪ יחד. כלומר, החזר המס עבור שניהם הינו 4,140 ₪.

בצד זאת, הפטור ממס בהטבה ניתן רק על השקעות וחסכונות הנושאות ריבית, כמו תכניות חיסכון ופיקדונות בנקאיים או על רווחי הון שנצברו במסגרת פוליסות חיסכון בלבד. המשמעות הינה שרווחים שהניבו שאר מכשירי ההשקעה והחיסכון בבעלות החוסכים, כדוגמת קופות גמל, תיק השקעות, קרנות השתלמות, השקעות אקטיביות בשוק ההון וכיוצא בזה – אינם נכללים במסגרת הטבה זו והרווחים הצבורים בהם לא יהיו זכאים לפטור ממס רווח הון.

הנה דוגמה שתסייע להבין איך מתבצע חישוב גובה ההחזר. נניח שחוסך יחיד השקיע בפוליסת חיסכון וזו הניבה לו במהלך השנה רווח של 10 אלף ₪. המס על רווח זה, לפי שיעור של 25% כנהוג בחוק, הינו 2,500 ₪. אלא שאם החוסך עומד בתנאים למימוש הטבת המס לפי סעיף 125ד, הינו יזכה פטור מלא מתשלום מס, שכן התקרה כאמור מתייחסת לרווחים עד 13,400 ₪ ולכן פוטרת אותו באופן מוחלט מחבות המס.

במקרה אחר, בני זוג השקיעו גם הם במסגרת פוליסת חיסכון וצברו רווחים נאים בסך של 100 אלף ₪. ללא ההטבה, היו נדרשים לשלם 25% מס רווחי הון, אלא שאם הינם עומדים בתנאים לניצול הטבת המס, הם זוכים לפטור עבור 16,560 ₪ מתוך הרווח. בתרגום למספרים, במקום לשלם 25 אלף ₪ מס רווחי הון, יידרשו לשלם 21,860 ₪, לאחר הפחתה של 4,140 ₪, הסכום המקסימלי שזכאים בני הזוג להחזר מס במסגרת הטבה זו. על החלק היחסי של הרווח שלא פטור ממס, יידרשו בני הזוג לשלם כמובן מס רווחי הון כחוק.

איך מממשים את ההטבה בפועל?

ההטבה ניתנת רק לאחר ביצוע משיכת הרווחים בפועל ולא במהלך תקופת החיסכון כאשר בינתיים הרווח הוא רק “על הנייר”. כמו כן, ההטבה אינה אוטומטית ועל מנת לקבל את ההחזר עבור רווחים שנצברו באותם מכשירים הנכללים במסגרת הטבה לגמלאים 125 ד, יש להגיש בקשה מסודרת למס הכנסה יחד עם אישור מס שמנפיקות חברות הביטוח, המנהלות את הפוליסה, ומאשרות את הניכוי במקור. 

מהי "מכירה רעיונית" המאפשרת ניצול ההטבה והמשך החיסכון?

מכיוון שמדובר בהטבה שנתית, כזו המתאפסת בכל שנה מחדש, רצוי לנצלה בכל אחת משנות החיסכון ולכן ישנה האפשרות לבצע “מכירה רעיונית”. הכוונה היא שמבצעים פעולה טכנית של משיכת הרווחים שנצברו בפוליסה כדי לייצר אירוע מס, כלומר הכרה ברווחים וגביית מס רווח הון, כך שיהיה ניתן להגיש את המסמך שיתקבל מחברת הביטוח ויעיד על תשלום המס, ואז לקבל את ההחזר. מיד עם ביצוע המכירה, ניתן “להפקיד מחדש” את הכסף לפוליסה ולהמשיך להנות מפוטנציאל התשואה שעשויה להניב במהלך הזמן.

המטרה בצעד זה היא לקטוע את הרצף כל שנה, למשוך את הרווחים עד התקרה הקבועה במסגרת הטבת המס ולהמשיך להשקיע דרך הפוליסה עד השנה הבאה – ואז לחזור על הפעולה כדי להנות מניצול ההטבה פעם נוספת. 

לנצל את ההטבה במקביל לתיקון 190

ניתן להתחיל בדיקה להתאמת תכנון התיק הפיננסי שלך על ידי בחירת קבוצת גילך:

מטרות ניהול עושר משפחתי ותכנון פיננסי

רבים מהחוסכים מכירים את תיקון 190 כאחת מהטבות המס המפליגות עבור הגמלאים שהמתינו עם משיכת הכספים מקופת הגמל עד לאחר היציאה לפנסיה. אלו נהנים מתשלום מס מופחת של 15% נומינלי בלבד ממרכיב הרווח היחסי לעומת מס רווח הון בשיעור של 25% ריאלי, הנהוג כאמור ביתר חלופות ההשקעה והחיסכון. כאן חשוב להדגיש שניתן לשלב בין שתי ההטבות (הטבת מס 125 ד ותיקון 190), מבלי שהאחת תפגע באחרת, באמצעות חלוקת הכספים באופן חכם בין מוצרי החיסכון המעניקים הטבות אלה.

לסיכומו של עניין, ניצול הטבות מס מהווה חלק בלתי נפרד מהתנהלות פיננסית נבונה המאפשרת למקסם את כספי החיסכון. הטבת מס 125 ד’ מצטרפת ליתר ההקלות הניתנות לבני הגיל השלישי במעמד משיכת הכספים מערוצי החיסכון השונים. צוות המומחים של נטו תכנון פיננסי עומד גם לרשותך וישמח לסייע בבחינת האפשרות לנצל באופן יצירתי את הטבת המס, לצד בחינת דרכים נוספות שהינך זכאי לממש במסגרת אפיקי החיסכון השונים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר