פרישה לגמלאות מהווה נקודת ציון שעשויה לייצר אצל רבים רגשות מעורבים כאשר מצד אחד, אחרי עשרות שנים של שגרת עבודה יוצאים לתקופה חדשה ומרגשת אך מנגד, עשויים לחוות שינוי כלכלי מאתגר אם לא נערכו כראוי. תכנית פרישה לגמלאות נועדה למנוע מצב של אי וודאות וחרדה כלכלית ולהתכונן עוד מספר שנים קודם, מבחינת כל ההיבטים הפיננסיים, ליום שאחרי הפרישה. אז כיצד נערכים לתקופה החדשה בחיים? לפניכם מאמר חובה המפרט את שלבי ההיערכות לפרישה לגמלאות והצעדים שיבטיחו שתעשו את יעיל ונכון. 

 

תהליך פרישה ממקום העבודה והמעבר לגמלאות מהווה שינוי דרמטי כמעט בכל תחומי החיים – משפחתי, חברתי, תעסוקתי ובעיקר כלכלי, ולכן נדרש להיערך לסיטואציה החדשה באמצעות תכנון פרישה לגמלאות עוד הרבה שנים קודם. הכנה מראש של תכנון פרישה מקצועי בנוגע למישור הפיננסי תוך בחינת כל אפיקי החיסכון, לצד התחשבות במכלול ההיבטים המיסויים וניצול ההטבות בצורה יצירתית, עשויים להסתכם בסכומי כסף לא מבוטלים ולהשפיע במידה רבה על קצבת הנטו של הפורש ובהתאם על רמת חייו ביום שאחרי פרישה לגמלאות.

 

אלא שמדובר במשימה הדורשת היכרות מעמיקה עם עומס המידע והבירוקרטיה מבחינת זכויות ותקנות המס, שלל הביטוחים והפוליסות, שיטות התמחור השונות, מעמד כספי החסכונות הפנסיוניים ועוד. במילים אחרות, לרוב המוחלט בציבור אין את הידע המקצועי הנדרש לניהול מקורות ההון בצורה אפקטיבית ויעילה, ולכן ישנה חשיבות קריטית בביצוע תכנון פרישה ומיסוי ע”י מתכנן פיננסי מיומן שלוקח את המושכות ומבצע את כל ההליך עבור הפורש. לרוב, התכנון נחלק לשלושה שלבים:

תכנון פיננסי לקראת פרישה – מתבצע מיפוי והערכת כלל מקורות ההכנסה והחיסכון העומדים לרשות הפורש כדי להעריך את ההכנסה החודשית השוטפת לה יהיה זכאי לאחר הפרישה. לצד זאת, מיפוי והערכת ההוצאות העתידיות של היחיד ושל משק הבית.

תכנון פיננסי בעת פרישה – בעת שלב הפרישה ישנן החלטות קריטיות המונחות על כתפיו של הפורש מול רשויות המס, לצורך התחשבנות מיסויית על מענקי הפרישה. קיימת חשיבות רבה בקבלת החלטות מושכלות במטרה למצות את מלוא הזכויות שיביאו לחיסכון כלכלי משמעותי.

תכנון פיננסי לאחר הפרישה – לרשות הגמלאי קיים מגוון אפשרויות השקעה הנועדו לייצר חיסכון מקסימלי בתשלומי המס לצד שאיפה לרווחים על הכסף הפנוי במידת סיכון נמוכה כיאה לתקופה. מלבד זאת, זו נקודת הזמן לבחון החלטות פיננסיות גם בנוגע לדור ההמשך.

אלו הם למעשה החלקים המרכזיים בתהליך תכנון פרישה לפנסיה במטרה לנסות ולהבטיח עד כמה שניתן כי לאורך כל הדרך מתקבלות החלטות מושכלות שנועדו לנצל באופן מיטבי את המשאבים הכלכליים העומדים לרשות הפורש, לצד ניצול יצירתי ומקסימלי של הטבות המס. במסגרת תכנון פרישה לפנסיה ישנם מספר צעדים חשובים שישקפו את המאזן הכלכלי, יביאו למקסום מיטבי של ההיבטים המיסויים ויכריעו במידה רבה את סכום קצבת הנטו שתעמוד לרשות הפורש:

איתור וריכוז תכניות החיסכון – עוד טרם יציאה לפנסיה, בשלב התכנון לקראת הפרישה, מתבצע מיפוי של כלל החסכונות הפנסיוניים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכיוצא בזה) שנצברו במהלך שנות העבודה, כמו גם באשר ליתר הכספים הנמצאים באפיקי ההשקעה והחיסכון השונים (קרנות השתלמות, תיק השקעות, פיקדונות ופוליסות חיסכון) שיהוו מקורות הכנסה נוספים ויגדילו את סך הקצבה. 

איסוף המידע וריכוז היתרות מסייע לתכנון מוקדם באשר ליכולת הפיננסית ורמת ההכנסה החודשית הצפויה ביום שלאחר הפרישה וזאת ביחס לכלל ההוצאות וההתחייבויות הכלכליות שיעמדו במהלך תקופת הפנסיה. 

קיבוע זכויות וניצול הטבות מס – הכספים שנחסכו במהלך כל שנות העבודה יהוו את סך הקצבה החודשית אלא שזו נחשבת כהכנסה שבגינה יש חבות לתשלום מס. עם זאת, ישנן הטבות ומסלולים שנועדו להוזיל באופן מהותי את שיעור המס שנדרש לשלם, ולעיתים באמצעות ניצול נכון של הזכויות יהיה ניתן לזכות לקצבה הפטורה לחלוטין ממס. 

כך למשל, בני הגיל השלישי העומדים בקריטריונים לפתיחת קופת גמל לפי תיקון 190, יכולים להנות מתשלום מס מופחת של 15% נומינלי בלבד ממרכיב הרווח היחסי, זאת לעומת מס רווח הון של 25% הנהוג כמעט בכל חלופות ההשקעה האחרות. נוסף על כך, במכשיר זה זוכים העמיתים בעלויות דמי ניהול נמוכות, מסלולי השקעה מגוונים ויתר ההטבות הייחודיות לחוסכים העונים כאמור על התנאים הנדרשים לפתיחת הקופה לפי תיקון 190. 

בשאר החסכונות הפנסיוניים, בייחוד בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, זכאי החוסך החל מגיל הפרישה (62 לנשים ו-67 לגברים) להטבות מס. כך לדוגמה, הפנסיה מתפקדת ומוגדרת כהכנסה חודשית ולפיכך דורשת תשלום מס אלא שאם העמית יקבל את הקצבה רק החל מגיל הפרישה, הוא יהיה זכאי בהטבת מס משמעותית על ההכנסה מקצבת הפנסיה שתגדיל בהתאם את גובה הקצבה נטו.

לצד זאת, גם מכשירי חיסכון אחרים כדוגמת קופות הגמל להשקעה, שיכולה לתפקד כחיסכון ארוך טווח (אך מיועדת גם לחיסכון בינוני או קצר מועד), מגלמת יתרונות בכל הקשור להיבט המיסוי. יתרון זה בא לידי ביטוי בכך שחוסך שייבחר להמתין עם בקשת משיכת הכספים לאחר מועד הפרישה ייהנה מפטור מלא מתשלום מס הכנסה על הקצבה, זאת נוסף על יתר ההטבות – דחיית תשלום מס (אפקט ריבית דריבית), נזילות הכספים, גמישות במעבר בין מסלולים ויתר היתרונות הגלומים בקופת גמל להשקעה.

השלמת המטרייה הביטוחית – עם מועד הפרישה והיציאה לגמלאות מתבטלות לרוב ההפקדות הסדירות לקרן הפנסיה, מה שמוביל לכך שהכיסויים הביטוחיים אינם עומדים עוד לרשות המבוטח. בשל כך, נדרשת בחינה של המעטפת ביטוחית כחלק בלתי נפרד מתכנון הפרישה. 

כך למשל, עבור מי שרוצה לייצר עוגן כלכלי ולנסות להבטיח שיהיה לו די כסף להוצאות רפואיות, אם חלילה יידרש לכך, קיימת האפשרות לרכוש ביטוח רפואי וסיעודי פרטי שיעניק השלמה לביטוחי קופות החולים (שב”ן) ויהוו כרית ביטחון בעת הצורך. נוסף על כך, הכלל המנחה הוא לעשות ביטוחים בגיל כמה שיותר צעיר, כך שעלות הפרמיה תהיה נמוכה יותר. 

ניצול מענקי הפרישה ממקום העבודה – כחלק מהליך תכנון פרישה מעבודה יש לבחון את כל ההיבטים המיסויים בנוגע למענקי הפרישה למיניהם, לרבות פדיון ימי החופשה והמחלה, פיצויי פיטורים, מענק שנים עודפות ויתר התשלומים להם זכאי הפורש לגמלאות ממקום עיסוקו. כדי לנצל את מלוא הטבות המס ישנה חשיבות יתרה בהבנה של מכלול ההיבטים המיסויים ואף ייעוד חלק מפדיון הכספים לטובת הקצבה, זאת במטרה לזכות בהקלות מס שיותירו בכיסו של הפורש לא מעט כסף. 

בחינת אפשרות הגדלת רכיבי החיסכון – תכניות החיסכון הן רכיב עיקרי בהכנסה החודשית בתקופת הפנסיה וכיום ישנו מגוון אפיקי חיסכון המגלמים הטבות כלכליות משמעותיות במידה והכספים הנצברים מיועדים לניצול לאחר הפרישה. בשנים האחרונות, בעידוד משרד האוצר, הוחלו רפורמות ושינויים בכל הקשור לעולם הפנסיוני במטרה להגדיל את החשיפה לאפיקי הפנסיה. הגדלת החיסכון תסייע לבסס את העתיד הפיננסי ולהבטיח יציבות כלכלית עד כמה שניתן, גם כאשר יצוצו הוצאות בלתי צפויות. 

קביעת מסלולי הורשה – אדם הפורש לפנסיה ומבקש לממש את החיסכון כקצבה חודשית חייב לבחור במקביל מה יהיה מסלול ההורשה שלו. מסלול זה למעשה קובע האם תהיה זכאות ולמי בקבלת הפנסיה, כולה או חלקה, לאחר מות הפנסיונר. זה אמנם נושא רגיש שרבים מעדיפים להתכחש אליו אך נחוץ ונדרש כחלק מהליך הפרישה. מסלולי ההורשה השונים כוללים שני רכיבים מרכזיים – מינימום תשלומים ושיעור פנסיה לשארים. 

מסלול “מינימום תשלומים” מגדיר את כמות תשלומי הפנסיה שחייבת הקרן\קופה לשלם למוטבים של הפנסיונר בתרחיש שאינו זכה ליהנות מהם. במסלול השני, “שיעור פנסיה לשארים”, קיימת הבטחה לשיעור מסוים מקצבת הפנסיונר לשאריו החוקיים. כאן נדרשת הבחירה בין אותם המסלולים או שילוב (בקרנות פנסיה ניתן לשלב בין השניים), בצורה חכמה ויעילה כדי להבטיח את זכאות השארים ליתרת הכספים שתעמוד לזכות הפורש בעת פטירתו. 

אסטרטגיית חיסכון והשקעה גם בתקופת הגמלאות – כספים שנצברו ושוכבים בעובר ושב שוחקים את ערכם ולא מייצרים ערך כלכלי כלשהו. לכן, כסף פנוי, גם בתקופת הגמלאות, הוא הזדמנות לבחון אפיקי השקעה ראויים התואמים את צרכי ודרישות הפורש. במסגרת תכנון פרישה בונים אסטרטגיית השקעה ההולמת את אופי ומידת הסיכון שבוחר הגמלאי, בשאיפה לייצר עבורו רווח כלכלי גם בתקופה זו. כיום ישנם שלל אפיקי השקעה וחיסכון אטרקטיביים, סחירים ואלטרנטיביים, וכל שנדרש הוא בחינת מכלול האפשרויות תוך בחירה מושכלת של תמהיל השקעות מפוזר ומאוזן. 

לסיכומו של עניין, עם ההגעה לגיל הפרישה והיציאה לגמלאות למעשה חווה הפורש שינוי חד במישור הכלכלי כאשר הינו מתבסס על כספי החסכונות הפנסיוניים ומקורות ההון שהצליח לצבור במהלך שנות עבודותיו, שהם אלו המכתיבים את רמת חייו בתקופה החדשה. בשל כך, להחלטות הפיננסיות המתקבלות עוד טרם מועד הפרישה, כמו גם לאחריו, ישנה השפעה קריטית על איכות החיים בגיל השלישי. תכנון פרישה נועד ללוות את הפורש בכל שלבי ההליך כדי לייצר עוד הרבה קודם משאבים פיננסיים שיאפשרו להגשים את החלומות שהתקופה החדשה מביאה עימה. מתוך הבנה עמוקה של חשיבות תכנון הפרישה ככלי למיקסום הפוטנציאל הפיננסי ויצירת בסיס כלכלי שיאפשר רמת חיים נאותה, אנו מציעים גם לך שיחת היכרות אישית ללא התחייבות. צוות המתכננים הפיננסיים שלנו ימפה ויאסוף מידע באשר לכלל קופות ואפיקי החיסכון בבעלותך, נגדיר יחד צרכים ויעדים תוך ראייה כוללת, נרכיב צפי להכנסה שוטפת במהלך תקופה הפנסיה ולבסוף נכריע באשר לדרכים האפקטיביות להגדלת התשתית הכלכלית שתעמוד לרשותך בתקופה החדשה והמרגשת של החיים. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר