מהו טופס משקיע כשיר וכיצד למלא אותו

החקיקה בישראל מבחינה בין משקיעים מהשורה למשקיעים כשירים באמצעות כמה קריטריונים כלכליים. כל אחד העונה על אותם פרמטרים שקבעה הרשות לניירות ערך בישראל נדרש גם למלא טופס ייעודי, המשמש למעשה כהצהרה משפטית המאמתת כי היקף הנכסים הנזילים שברשותו או לחילופין סך הכנסותיו השנתיות אכן עומדות ברף הנדרש. רק עם סיום מילוי הטופס והגשתו, יכול המשקיע לזכות בסטטוס היוקרתי – “משקיע כשיר”. לפניכם מדריך עם הסבר תמציתי ופשוט איך למלא נכון טופס משקיע כשיר. 

כל משקיע המוגדר כ”כשיר” זוכה בפריבילגיות וייחוס ייחודי המאפשרים לו חשיפה להשקעות שאינן נגישות לציבור אלא עוד קודם נדרש המשקיע לענות על התנאים שקבעה הרשות לני”ע בישראל, הנוגעים במאזנו הפיננסי, ובאם אחד מהתנאים מתקיים, הוא נדרש למלא טופס לקוח כשיר שלמעשה מהווה את החותם האחרון המאפשר לו להימנות על חוג המשקיעים הכשירים, הנקראים לעיתים גם משקיעים מתוחכמים\מסווגים. 

ראוי לציין, החוק הנוגע למשקיעים כשירים אינו קובע בבירור איזה מידע ומסמכים על יצרן ההשקעות לקבל על מנת לאשרר סטטוס “לקוח כשיר” ולכן כל גוף קובע בהתאם לנהליו ועל-פי שיקול דעתו את ההליך הסביר לאישור כשירותו של המשקיע. עם זאת, לרוב מדובר בתהליך זהה בין כל הגופים הכולל פירוט התנאים ומילוי טופס “אישור כשירות” – הנה הסבר על השלבים ואיך לעשות זאת נכון:

שלב א’

על המשקיע לאשר בחלק העליון של הטופס כי הינו נמנה על ההגדרה של משקיע כשיר, כאשר הנוסח מופיע לרוב באופן הבא: “מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ”ח 1968 (להלן: “משקיע כשיר” ו-“החוק”)”. לאחר אישור זה, מתבקש המשקיע לבחור לפחות באחת מהאפשרויות המתקיימות לגביו ועונות על הגדרתו כלקוח כשיר:

  1. השווי הכולל – סך נכסים נזילים (מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה) גבוה מ-8,364,177 מיליון שקלים חדשים. 
  2. גובה הכנסות – היקף ההכנסות עולה בכל אחת מהשנתיים האחרונות על 1,254,627 מיליון ש”ח או לחילופין גובה הכנסות התא המשפחתי (יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר) עולה על 1,881,940 מיליון שקלים חדשים.
  3. המבחן המשולב – השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלות המשקיע עולה על 5,227,610 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 627,313 אלף ש”ח ליחיד או כ-940,969 אלף ש”ח לתא משפחתי.

שלב ב’

בחלק זה על המשקיע לאשר כי הינו מודע למכלול המשמעויות מעצם היותו משקיע כשיר (סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכו’) וכי הינו מסכים לכך לצורך קבלת הצעות השקעה. כמו-כן, במסגרת חלק זה מובא לידיעת המשקיע כי במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לתנאים הכלכליים להגדרתו כמשקיע כשיר, יהיה עליו להביא זאת לידיעת הגוף המנהל באופן מידי עם קרות השינוי. 

שלב ג’ ואחרון

בחלק האחרון של טופס לקוח כשיר, מתבקש המשקיע לצרף אסמכתא של גורם מורשה ומוסמך (עורך דין, רואה חשבון, בנקאי, מנהל השקעות) המאשר כי נכון למועד ההצהרה מתקיים אצל המבקש אחד או יותר מהתנאים שנקבעו להגדרתו כמשקיע כשיר. 

לאחר השלמת כל החלקים בהצהרה והגשתה לגוף הרלוונטי, הבקשה נקלטת וצפוי להינתן אישור לסטטוס החדש תוך ימים ספורים. עם קבלת האישור, עבור המשקיע נפתחת דלת לעולם השקעות המיועד למשקיעים כשירים\מסווגים כמו גם מספר הקלות ופריבילגיות העומדות מעתה לרשותו. כך למשל, לקוח כשיר נהנה מחשיפה מיידית לכל מידע הרלוונטי להשקעה, זאת מבלי שיידרש למלא מסמכי הסכמה כדי לקבל מידע (כפי שנדרשים משקיעים אחרים) ומבלי שייכלל במסגרת 35 הניצעים המוגדרים בחוק הקובע הגבלות על שיווק השקעות לציבור. 

ראוי להדגיש כי אדם המבקש להכיר בו כמשקיע כשיר נוכח הנכסים הכלכליים שמחזיק יחד עם בני משפחתו, ההגדרה “בן משפחה” מתייחסת לבן הזוג, אח, הורים, צאצא, צאצא של בן\בת הזוג או בן\בת זוגו של כל אחד מאלה בתנאי שאינו הורה או ילדו של היחיד – הוא מתגורר עימו או שפרנסת אחד מהם על האחר. נוסף על כך, לצורך חישוב השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים, ניירות ערך ויתר השקעות שוק הון, אלו מחושבים לפי הנכסים המצויים בהחזקת כל אחד מבעלי החשבון בנפרד וכן ביחס לנכסים המוחזקים במשותף.

לסיכומו של עניין, משקיעים כשרים נהנים מייחוס ייחודי וכזה המאפשר להם להיכלל במאגר משקיעים החשופים להשקעות ואפיקים שהיו שמורים עד השנים האחרונות בעיקר עבור הגופים המוסדיים. צוות המתכננים הפיננסים של נטו תכנון פיננסי מתמחה בתכנון, ליווי ובניית אסטרטגיות השקעה ללקוחות כשירים ופועל מול הגופים המובילים בישראל ובעולם המנגישים את אפשרויות ההשקעה האטרקטיביות ביותר בעולם ההשקעות הסחיר והאלטרנטיבי. אנו מזמינים אותך עוד היום לפגישת היכרות. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר