לקוח כשיר נמנה על חוג משקיעים אמידים הרשאים לקחת חלק בהשקעות אקסלוסיביות שאינן פתוחות לציבור הרחב מאחר והן מותנות לרוב ברף כניסה מינימלי של החל מכמה מאות אלפי ש”ח. הרשות לניירות ערך בישראל קבעה מספר תנאים המגדירים מיהו משקיע “כשיר”, הנקרא לעיתים גם משקיע מסווג. לפניכם מאמר לקוח כשיר שאלות ותשובות. 

משקיע כשיר (Accredited Investor), המכונה בעולם הפיננסי גם כמשקיע “מתוחכם” או “מסווג”, נדרש לעמוד בתנאים שהציבה הרשות לניירות ערך בישראל להגדרתו בסטטוס זה. למעשה, משקיע כשיר מתייחס לאדם פרטי, תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד או גוף מוסדי המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה – בין אם מדובר בניהול נכסים ומקורות ההון בבעלותו או לחילופין כתוצאה מפעילותו העסקית במהלך השנה.

מהם התנאים הקובעים להגדרת “משקיע כשיר”?

בעבר נדרש המשקיע לצבור ניסיון ומומחיות בשוק ההון כחלק מהתנאים אלא שהרשות לני”ע ביטלה זאת ובשנת 2016 קבעה כי רק המאזן הכספי יכריע האם המשקיע יוגדר כ”כשיר” או לא. לשם כך, הוא נדרש לענות על אחד מהתנאים הבאים:

  • הנכסים הנזילים ברשותו בשווי כולל העולה על 8,364,177 מיליון ש”ח. 
  • היקף הכנסה השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על סכום של 1,254,627 ש”ח או לחילופין, גובה ההכנסות הכולל של התא המשפחתי גבוה מסך של 1,881,940 מיליון ש”ח לשנה. 
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים עולה על 5,227,610 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 627,313 ש”ח ליחיד או 940,969 ש”ח לתא משפחתי.

איך נדרשים להוכיח עמידה בתנאים?

משקיע העונה על אחד התנאים להגדרתו ככשיר, נדרש לאמת זאת במעמד הצטרפותו לעסקה. עניין זה כולל לרוב חתימה על הצהרה שאותו גוף השקעות מספק ובחלק מהמקרים יידרש המשקיע גם להציג אסמכתאות התומכות בנתונים הפיננסיים שהציג, יחד עם חתימה של רואה חשבון, עו”ד או גורם חיצוני אחר המוסמך לאשר זאת ולהסביר כיצד ווידא את נכונות הדברים. 

לחילופין, ישנן חברות המאפשרות הצגה של מסמכים רלוונטיים המעידים על מצבו הפיננסי של המשקיע, כדוגמת תדפיסי חשבונות בנק ודוחות מס הכנסה ואלו נבדקים בהתאם להצהרת המשקיע כדי לאשר את השתתפותו בהשקעה. 

מדוע קיימת הפרדה בין סוגי המשקיעים?

הרשות לניירות ערך מנסה באופן שוטף למזער סיכונים בקרב הציבור בכל אפיקי ומכשירי ההשקעה וקובעת מעת לעת תקנות הנועדו לשמור על אינטרס המשקיעים, לצד הניסיון להציב גבולות קשיחים באשר למידת הסיכון הכרוכה בכל השקעה. מתוך ראייה זו וההנחה כי לרשות המשקיע עומדים אמצעים מוגבלים להתמודד עם הפסדים גדולים, נדרשים גבולות וחסמים לעסקות הדורשות השקעה כספית גבוהה. 

לעומת זאת, משקיע כשיר אינו נדרש לשמירה הדוקה של הרגולטור ונוכח יכולותיו הכלכליות יש ברשותו מרחב תמרון רחב יותר באשר לבחירת אופי וסוג ההשקעות, גם כאלה הנחשבות ספקולטיביות. מלבד זאת, ההנחה של הרשות היא כי כל משקיע כשיר מחזיק במומחיות וידע שצבר במשך שנים של פעילות בשוק ההון ולכן מסוגל להתמודד עם הסיכונים ובחינת ההשקעה בכוחות עצמו.

מהם היתרונות של משקיע בסטטוס “כשיר”?

משקיעים כשירים נהנים ממגוון פריבילגיות והזדמנויות השקעה אקסלוסיביות הפתוחות בפניהם, בעוד משקיעים מהשורה “נאלצים” להסתפק בהיצע המוכר. כך למשל, משקיע כשיר יכול לזכות בהנחה מהותית ברכישת מניות במסגרת הנפקת חברה; השתתפות בקהילות משקיעים מסווגים הזוכים להיחשף להשקעות ‘פרימיום’ שמובילים הגופים המוסדיים, כמו גם האפשרות להשקעה בתחום הצומח של השקעות האלטרנטיביות, שחלקן מחייב רף כניסה גבוה. 

לצד זאת, משקיע כשיר רשאי להיחשף למידע פיננסי מלא על ההשקעה, כדוגמת תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות. במילים אחרות, נקודת הפתיחה של משקיעים כשירים גבוהה ומעניקה להם לרוב יתרון מול יתר השחקנים בשוק ההון. 

מהי הצהרת משקיע כשיר?

גופי ההשקעות דורשים ללא יוצא מהכלל וכחלק מהליך אישור הסטטוס למלא הצהרת משקיע כשיר, כאשר זו מורכבת מ-3 חלקים ולמעשה נועדה לאמת את היותו של המשקיע כ”כשיר”. בחלק הראשון, על המשקיע לאשר בחתימתו כי הינו נמנה על ההגדרה של משקיע כשיר (“מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ”ח 1968) ולבחור לפחות באחד התנאים המתקיימים לגביו להגדרתו כלקוח מסווג. 

בחלק השני, על המשקיע לאשר כי הינו מודע למשמעויות מעצם היותו משקיע כשיר (סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכיוצא בזה) וכי הינו מסכים לכך לצורך קבלת הצעות השקעה. שלב זה נועד עבור קבלת אישור מהמשקיע שהוא מבין את כל ההשלכות של משקיע החשוף להשקעות מסווגות.

בחלק האחרון של ההצהרה מתבקש המשקיע לצרף אסמכתא של גורם מוסמך (עורך דין, רואה חשבון, בנקאי, מנהל השקעות וכיוצא בזה) המאשר כי נכון למועד הגשת ההצהרה מתקיים אצל המבקש אחד או יותר מהתנאים שנקבעו להגדרתו כמשקיע כשיר. 

לסיכומו של עניין, משקיע העומד בתנאים שהציבה הרשות לני”ע להגדרתו ככשיר נהנה מחשיפה לעולם השקעות אטרקטיבי וייחוס ייחודי המזכה אותו בפריבילגיות ויתרונות השמורים לחוג משקיעים מסווגים זה. צוות המומחים הפיננסיים של נטו תכנון פיננסי עובד בשיתוף עם כל גופי ההשקעה המובילים ומציע למשקיעים כשירים שלל פתרונות השקעה אקסקלוסיביים, סחירים ואלטרנטיביים, המגלמים פוטנציאל תשואה גבוה וניהול איכותי ללא פשרות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר