התקופה האחרונה, בצל משבר הקורונה, כפתה על רבים ממשקי הבית בישראל מציאות כלכלית מאתגרת וכזו שאילצה אותם לבחון אפשרות לנקוט בצעדים קיצוניים של שבירת החסכונות הפנסיוניים ופדיון הכספים. אלא שחשוב לזכור גם בעתות משבר כי משיכת כספי הפנסיה, טרם ההגעה לגיל הפרישה והזכאות לקבלת הכספים, עלולה לגרור קנס “פירעון מוקדם” של כמה עשרות אחוזים מסך הכספים הצבורים. תוהים איך נכון להתנהל בנוגע למשיכת כספי הפנסיה? לשם כך הכנו עבורכם מדריך קצר עם כללי “עשו ואל תעשו”.

 

כחלק מהצורך בהבטחת העתיד הכלכלי, החוק בישראל קובע כי כל עובד במעמד שכיר או עצמאי מחוייב להפריש כספים הנצברים עבורו במגוון אפיקי החיסכון הפנסיוני, שיהוו בבוא הזמן את הכנסתו הקבועה והמשאב הכלכלי העיקרי בתקופת הפנסיה. הכספים במכשירי החיסכון נחלקים לרוב לשניים – כספי פיצויים וכספי תגמולים, ועבור כל אחד מהם ישנן תקנות שונות ביחס לאפשרות המשיכה והתנאים הנלווים לכך. חשוב להכיר את המשמעות של כל אחד ממרכיבים אלו:

 

תגמולים – כספי תגמולים שנצברו במסגרת תכנית החיסכון (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל ועוד) מהווים את המרכיב העיקרי בחיסכון ומיועדים רק לגיל הפרישה. משיכת התגמולים כפופה לתקנות מכשיר החיסכון הרלוונטי אך ברוב המוחלט של המקרים משיכת הכספים תחוייב בניכוי מס במקור בשיעור של מינימום 35% או בשיעור אחר, ככל שייקבע ע”י פקיד שומה

 

פיצויים – כספים אלו מהווים מעין מקדמה מצד המעסיק על חשבון תשלום פיצויי פיטורים (במקרים של פיטורין או התפטרות) והינם עומדים לרשותו של החוסך ביום שלאחר סיום יחסי העבודה. לרשות החוסך עומדת האפשרות למשוך את אותם כספי הפיצויים שנצברו עבורו במסגרת החיסכון, באופן חד פעמי, לכל מטרה ולרב ללא תשלום מס הכנסה, עד התקרה שקבע פקיד שומה.

 

אלא שכאן גם מתעוררת הבעיה שרבים לא מודעים אליה. אמנם כספי הפיצויים זמינים למשיכה במסגרת קרן הפנסיה אך יש לכך גם השלכות מרחיקות לכת, כאלה שאמנם צפויות להשתקף רק בתקופת הפנסיה, אך חשוב לקחת אותם בחשבון כבר עכשיו כדי להימנע מנזקים כלכליים. 

 

הדילמה והפתרון

כספי הפיצויים מהווים למעשה חלק בלתי נפרד מהפנסיה העתידית לה נזכה עם ההגעה לגיל פרישה אלא שהאופציה למשיכת הכספים בכל רגע נתון קורצת לרבים שמתפתים לנצל את ההזדמנות ולא לוקחים בחשבון את ההשלכות. כך, אם מתבצעת משיכה של כספי הפיצויים המשמעות הינה שהיקף הכספים הנצברים לפנסיה קטן באופן מהותי וישפיע בהתאם על קצבת הנטו ביום שלאחר היציאה לפנסיה, אלא שאותם הכספים גם מפסיקים להשיא תשואה לאורך שנות החיסכון ולכן משיכת הכספים היא בגדר טעות כפולה – קיזוז הפנסיה ועצירת פוטנציאל התשואה שצפוי הכסף היה להניב במהלך הזמן. לצד זאת, מהחוסך גם נגרעות הטבות מס משמעותיות בעת המשיכה כך שהוא פוגע בפטור ממס לו יהיה זכאי בגיל פרישה. במספרים, אדם שימשוך כספי פיצויים בסך 20 אלף ש”ח בגיל 35 צפוי להקטין את החיסכון שלו בהיקף של כ-70 אלף ש”ח. 

 

אז מה הפתרון? שינוי גישה לטווח הרחוק. תוחלת החיים עולה בהתמדה ואנו נדרשים לכלכל את הצעדים שלנו עוד עשרות שנים קודם לתקופת הפנסיה בשאיפה להגיע לתקופה זו עם סכומי כסף שיאפשרו לנו רמת חיים נאותה ויציבות כלכלית גם בגיל השלישי. אלו תלויים במידה רבה בקצבה החודשית שתעמוד לרשותנו, ובהתאם ביכולת שלנו לנסות ולהגדיל את היקף כספי החיסכון בכל דרך אפשרית – בעיקר דרך מניעת משיכת כספים מקרן פנסיה

 

עשה ואל תעשה – כללי ברזל להתנהלות נכונה עם כספי הפנסיה

אחרי שהבנו את חשיבות השמירה על כספי החסכון הפנסיוני, ישנם מספר כללי ברזל שרצוי להכיר בכל הנוגע להתנהלות עם כספי הפנסיה כדי להבטיח ניצול מקסימלי של הכספים והטבות מס שעשויות להסתכם בסכומי כסף לא מבוטלים:

 

היכרות עם מגבלות המוצר הפנסיוני – לעיתים ישנן מגבלות במכשירי חיסכון שנעלמים מעיניי החוסך ועשויים להתברר ככאלו שעשויים להשית נזק כלכלי לא קטן. כך למשל, קופת גמל לפי תיקון 190 אמנם נחשבת לאחד ממכשירי החיסכון הפופולריים והאטרקטיביים ביותר המאפשרת לכל אחד להפקיד כל סכום בקופה ובהגיעו לגיל 60 לבחור בין שתי אפשרויות משיכה: קצבה, שתהיה פטורה ממס רווחי הון (25%), או משיכה הונית של כל הסכום שהצטבר בקופה, כשביחס לרווחי ההון הנומינליים ישולם מס של 15% בלבד. 

 

עם זאת, כדי למשוך את הסכום באופן חד-פעמי ולא כקצבה, החוק מחייב שלחוסך תהיה קצבת פנסיה מינימלית של כ–4,500 שקל. כל ניסיון למשוך את הסכום לפני גיל 60 או בהיעדרה של פנסיה מינימלית, מסווג כמשיכה שלא כדין – ואז הסכום עלול להיות מחוייב ב–35% מס.

 

שבירת הקופה כברירה אחרונהמשיכת קרן פנסיה הינה כאמור טעות שעשוי להביא לנזק כלכלי מצטבר של עשרות אלפי שקלים ולכן משיכת כספים מהפנסיה צריכה להיות הברירה האחרונה של כל חוסך. בשל כך, הגופים המנהלים מציעים כיום לעמיתים, כחלופה של הוצאת כספי פנסיה, לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים ביחס לסכום הנצבר בקופה. במצ זה, סביר מאוד שיישתלם לחוסך לנטול הלוואה של הסכום המבוקש מהגוף המנהל את החיסכון עבורו, זאת בהשוואה לנזק הכלכלי שייגרם עם משיכת כספים מפנסיה.

פרמטר הזמן קריטי לחישוב כדאיות המשיכה – בכל הנוגע לצעדים של משיכת קרנות פנסיה רצוי להתייעץ עם יועץ פיננסי מיומן באשר לצעד זה, שכן פרמטר הזמן משחק תפקיד מרכזי ועשוי לשנות את התמונה ביחס לחבות המס. כך לדוגמה, ישנן קרנות הקובעות כי אם חלק מהכסף הופקד בהן מתחת לשנה מסוימת, אזי החוסך רשאי לבצע משיכת כל כספי הפנסיה העונים לתנאי זה ללא קנס פירעון מוקדם. כאמור, הוצאת פנסיה, גם חלקית, היא הברירה האחרונה אך עשויה להתקבל כאשר זו לא גוררת גם אחריה קנס כספי.   

 

מעמד הכספים בעת הגעה לגיל פרישה – המצב האידיאלי של משיכת קרנות פנסיה הוא בעת ההגעה לגיל פרישה והיציאה לגמלאות, כלומר נקודות הזמן בהם ניתן להגיש טופס בקשה למשיכת כספים. במועד זה הכספים הצבורים בתכניות החיסכון השונות זוכים למעמד מיוחד וחלקם ניתנים למשיכה ללא חבות מס. כדי לנצל באופן מיטבי את הטבות והקלות המס העומדות לזכות החוסך, רצוי להסתייע ביועץ פיננסי מקצועי שייבחן את הדרכים היעילות ביותר של אופן משיכת פנסיה, כך שהחוסך יזכה לניצול מלוא ההטבות ולקצבת נטו גבוהה ככל הניתן. 

 

ראוי לציין כי במסגרת הבקשה לפדיון הכספים (בצורה הונית או כקצבה) שנצברו באפיקי החיסכון השונים, תידרשו להעביר מסמכים כדוגמת טופס בקשה למשיכת כספי תגמולים ופיצויים, טופס 161 ו/או אישור פקיד שומה בגין פיצויים חייבים במס של כספי פנסיה משיכה, אישור ניהול חשבון ויתר המסמכים הרלוונטיים שיאפשרו ניצול הזכויות בעת הוצאת קרן פנסיה

 

לסיכומו של עניין, הכספים הנצברים לזכותנו במהלך השנים באפיקי החיסכון הפנסיוני נועדו בראש ובראשנה להבטיח עתיד כלכלי יציב ורמת חיים נאותה בתקופת הגיל השלישי ולאחר הפרישה לפנסיה. כדי להימנע מטעויות ופדיון הכספים טרם ההגעה לגיל פרישה, חשוב לאמץ גישה של הבנת הצרכים הנדרשים עבורנו ביום שלאחר הפרישה לפנסיה והניסיון המתמיד לייצר ולהגדיל את החסכונות הפנסיוניים ככל שניתן. 

 

צוות המומחים הפיננסיים של נטו תכנון פיננסי עומד לרשותך וישמח לסייע בבחינת הצרכים, אופציות הגדלת אפיקי החיסכון השונים ובחינת מכלול האפשרויות הנועדו להוזיל את עלויות הניהול ולהבטיח כי משיכת כספי הפנסיה תבוצע תוך ניצול יצירתי ומיטבי של מכלול הטבות המס העומדות לרשותך. אנו מזמינים אותך עוד היום לשיחה טלפונית או פגישת היכרות עם אחד מהמתכננים הפיננסיים שלנו כדי להבטיח שההחלטות הפיננסיות שתקבל היום, יהוו את הביטחון הכלכלי של המחר.  
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר