אין נכון, יש מתאים: חשיבות התאמת האפיק הפיננסי לפרופיל המשקיע