תקנה 190- כל המידע על הטבת המס המפליגה לבני הגיל השלישי

צרו איתי קשר

תקנה 190- כל המידע על הטבת המס המפליגה לבני הגיל השלישי

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נחשב לאחד המהלכים הדרמטיים שהפכו חלק ממוצרי החיסכון לאטרקטיביים במיוחד. הפקודה שנכנסה לתוקף בשנת 2012 למעשה הטיבה עם החוסכים ואפשרה ביצוע משיכת הכספים בצורה הונית או כקצבה חודשית החל מגיל 60, לצד שורת הטבות מס מפליגות. הנה כל מה שחייבים לדעת על תקנה 190 ששווה עבורכם לא מעט כסף.

בשנים האחרונות עלתה רמת המוטיבציה בקרב הציבור להגדלת החסכונות הפנסיוניים ואת מגמה זו ניתן לייחס בעיקר למהלכים שהוביל משרד האוצר – בראשם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. התקנה שנכנסה לתוקף עוד בשנת 2012 מתייחסת למעשה למגוון נושאים ובניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. כחלק מהתקנה, אחד היתרונות הבולטים מאפשר הפקדה במעמד עצמאי לקופת גמל ומשיכת הכספים הצבורים באחת משתי הדרכים – משיכה כקצבה חודשית לאחר גיל 60, כאשר זו תהא פטורה ממס לכל החיים.

חלופה נוספת הינה היוון קצבה מוכרת, כלומר משיכה חד-פעמית של מלוא הסכום, אלא שאופציה זו כפופה לעמידה בתנאים מסוימים (זכאות לקצבה מינימלית) אך מזכה את החוסך בתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, זאת לעומת שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג ברוב אפיקי ההשקעה. 

ההטבה שנסתרת מעיניי החוסכים – תקנה 190 פיצויים

מלבד הטבות המס המפליגות שניתנות לחוסך במסגרת קופת גמל לפי תיקון 190, התקנה מתייחסת גם לאפשרות העומדת לזכות החוסכים לנצל את הטבת תיקון 190 כספי פיצויים. משמעות הדבר הינה כי לאחר סיום יחסי העבודה עם המעסיק, ניתן להעביר את כספי הפיצויים (לאחר התחשבנות מס) שלא הוחל עליהם רצף קצבה או רצף פיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל שתוקם על שם העובד.

במילים אחרות, תיקון 190 פיצויים מאפשר לעובד להמשיך לנהל את כספי הפיצויים בקופת הגמל, למשוך אותם בכל שלב ואולי בעתיד להסב אותם כקצבה פטורה ממס. חשוב לציין כי לאחר ניוד כספי הפיצויים לחשבון החדש אינם מוגדרים עוד כ"כספי פיצויים" ובהתאם ניתנים למשיכה בכל רגע נתון, בכפוף לתשלום מס רווחי הון. כלומר, הכספים עצמם יהיו פטורים ממס אלא שעל הרווחים החדשים יידרש תשלום מס בשיעור של 25%, כנהוג.

ההבדל בין תיקון 190 לבין תיקון 190 כספי פיצויים

תיקון 190 למעשה מתייחס רק לפעולת הפקדת הכספים במעמד עצמאי כך שכספים אלו נחשבים כקצבה מוכרת ובהתאם יהיו כאמור פטורים ממס כקצבה לאחר גיל פרישה או חייבים במס בשיעור של 15% בלבד ממרכיב הרווח הנומינלי. הטבות מיסוי אלה למעשה "מגבילות" את החוסך ומאפשרות את משיכת הכספים רק לאחר חציית גיל 60 ובכפוף לקבלת קצבה העולה על הקצבה המזערית (כ-4,500 ש"ח נכון לשנת 2021).

מנגד, תיקון 190 פיצויים מותיר לחוסך את משיכת הכספים בכל רגע נתון, כלומר גם טרם גיל 60, אך פעולה זו תהיה כרוכה בתשלום מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי בקופה. למעשה, תקנה 190 פיצויים מאפשרת לכל עובד לייעד את כספי הפיצויים ממקום העבודה לקופה, כאשר הכספים נותרים נזילים בכל עת וניתנים לביצוע משיכה חלקית או מלאה. נוסף על כך, חוסך שייבחר להמתין עם בקשת משיכת הכספים עד לאחר גיל 60, יזכה בהגדלת קצבת הפנסיה ובהטבות מס מהותיות, כפי שפורטו לעיל.

 

תיקון 190 מגלם עוד שלל יתרונות לחוסכים

לצד יתרון ייעוד כספי הפיצויים לקופה, תיקון 190 מתייחס למגוון רחב יותר של הטבות ואפשרויות, עבור כל חוסך אך בעיקר עבור שתי אוכלוסיות מרכזיות. האחת, כל מי שצבר לזכותו סכום משמעותי, קרוב או חצה את גיל 60 וצפויה לו קצבה חודשית העולה על רף הקצבה המזערית (כ-4,500 נכון לשנת 2021 אך זו משתנה מעת לעת), היות ואלה יאפשרו לו ביצוע משיכת הכספים לאחר גיל 60, בכפוף להגבלות הקבועות בחוק, תוך ניצול הטבת המס – קצבה המזכה בפטור מלא ממס או משיכה חד-פעמית הכרוכה בתשלום מס של 15% נומינלי.

מלבד בני הגיל השלישי, האוכלוסייה השנייה הינם שכירים בעלי הכנסה גבוהה (פעמיים מהשכר הממוצע במשק ויותר), המחפשים פתרון משלים לחיסכון הפנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות המס. אלו יכולים לנצל בחוכמה את קופת גמל לפי תיקון 190 ולזכות במגוון היתרונות שתיקון זה הביא עימו:

חיסכון בעלויות ודמי ניהול – דמי הניהול בקופת הגמל לפי תקנה 190 אטרקטיביים ביחס לחיסכון במוצרים מתחרים, כאשר דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל עומדים היום על כ-0.65% מהחיסכון, בעוד דמי הניהול הממוצעים במוצרי חיסכון אחרים, כדוגמת פוליסת חיסכון  נעים סביב כ-1% מהחיסכון. טיפ קטן – ככל שסכום ההפקדה לקופה לפי תיקון 190 יהיה גבוה יותר, דמי הניהול עשויים להיות נמוכים יותר.

משיכת כספים כקצבה או בצורה הונית מעל גיל 60 – לחוסך עומדת הבחירה האם לבצע משיכה של הכספים כקצבה חודשית, שתהיה פטורה לחלוטין ממס לכל החיים, או לחילופין לבצע משיכה הונית (חד-פעמית) של חלק או מלוא הסכום שתהיה כרוכה כאמור בתשלום מס של 15% בלבד.

הטבות מס גם במסגרת העברה בין דורית –  קופת גמל אינה נחשבת כעיזבון ובהתאם רשאי החוסך למנות מוטבים בקופה שיהיו הזכאים הבלעדיים לכספים שייצברו. במקרה בו החוסך נפטר חלילה בטרם עת, כלומר לפני גיל 75, היורשים או המוטבים שנבחרו, זכאים לקבלת הכספים שנצברו בקופה בפטור מלא ממס רווח הון.

מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס – מתאפשר מעבר בין מסלולים (כללי, אג"ח, מנייתי וכיוצא בזה) זאת מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע החייב במס. אופציה זו מאפשרת גמישות מקסימלית ונחוצה בייחוד כאשר השווקים מתאפיינים בתנודתיות עמוקה ונדרש להתאים את אופי השקעה לתנאי השוק.

שקיפות ביחס לביצועי מנהלי הקופה – מדי חודש מתפרסמים הנתונים והתשואות שהשיג כל גוף כך שלמעשה לחוסך ישנה היכולת להשוות בין הביצועים ואיכות הניהול של כל גופי ההשקעה השונים ולנייד את הכספים במידת הצורך. 

הלוואה הנגזרת מסך הכספים הצבורים בקופה – רבים מהגופים מאפשרים לחוסך נטילת הלוואה בתנאים אטרקטיביים כאשר גובה ההלוואה נגזרת מהיקף הכספים בקופה.

חשוב לשים לב גם למגבלות התיקון

לצד רשימת היתרונות הגלומים בתיקון 190, חשוב להכיר גם את המגבלות שנקבעו במסגרת התיקון. כך למשל, ביצוע משיכה הונית, חלקית או מלאה, של הכספים הצבורים בקופת הגמל במס רווח הון מופחת של 15% נומינלי מתאפשרת רק במידה וברשות העמית, שחצה את גיל 60, ישנה קצבה מזערית של לפחות 4,498 ₪ (נכון לשנת 2021) מקרן הפנסיה ו\או ביטוח המנהלים שלו.

אלא שכאן גם טמון הקאץ' – הגבלות החוק קובעות כי כספי ביטוח לאומי, קצבאות (שארים, ניצולי שואה וכו') או כל הכנסה אחרת שמקורה הוא לא קופה שמשלמת לקצבה – לא נחשבת עמידה בתנאי הסף. משמעות הדבר היא כי יש לבחון את גובה הקצבה הצפויה עוד קודם כדי להבין האם משיכת הכספים תתאפשר בתנאים אלו, שכן אי עמידה בהם עשויה לגרור תשלום מס כבד בעת המשיכה מהקופה.

לסיכומו של עניין, תקנה 190 הביאה עימה בשורה אמיתית לשוק החיסכון ועל אף שרבים לא מודעים לכך, התקנה מתייחסת לשלל היבטים הנוגעים במעמד הכספים והזכאות להקלות מיסוי. אם טרם חסכת באמצעות קופת גמל לפי תיקון 190, צוות המתכננים הפיננסיים של נטו תכנון פיננסי מזמין אותך לשיחה טלפונית או פגישת היכרות, לבחינת מכלול התנאים והאפשרויות העומדות לרשותך בניצול חכם ויעיל של אחת ההטבות המיסוייות המהותיות של השנים האחרונות.

מאמרים נוספים באותו עניין: