הפרישה לגמלאות אמנם נשמעת כמו רגע חלומי אך מדובר לא פעם באתגר כלכלי הדורש היכרות עם שלל הזכויות וההטבות העומדות לזכות הפורש, האלמנטים המיסויים והצורך בניהול חכם ויעיל של כספי החסכונות שנצברו במהלך השנים. נוכח השינויים שחלו בשנים האחרונות קיים בלבול בקרב הציבור באשר לדרכי ההתנהלות הפיננסית לקראת הפרישה. הנה מדריך חובה שהכנו עבורכם, על מנת לעשות סדר בכל מה שחייבים לדעת כדי להבטיח יציבות כלכלית בתקופה החדשה בחיים. 

פרישה לגמלאות אחרי עשרות שנים של עבודה מבשרת על תקופה חדשה ומרגשת אלא שזו עשויה להתברר תוך מהרה גם כמורכבת ומאתגרת כלכלית אם לא הוכנה תכנית פרישה יסודית עוד הרבה קודם. כדי למנוע מצב של ירידה ברמת החיים וחרדה לרווחה הכלכלית, ישנה חשיבות יתרה להחלטות המתקבלות טרם מועד הפרישה, שכן לאלה ישנה השפעה גורלית על איכות החיים בגיל השלישי. ריכזנו עבורכם מספר צעדים כלכליים והחלטות חשובות שיסייעו לכם להתכונן נכון לקראת הפרישה:

הגדרת הצרכים מבחינה כלכליתהשלב הראשון והבסיסי מתמקד בהבנת הצרכים ומיפוי ההוצאות הצפויות אחרי הפרישה לפנסיה. שיקוף של כלל ההוצאות שיעמדו לפתחו של הפורש ביום שאחרי היציאה לפנסיה מסייעת להבין איזו קצבה חודשית נטו נדרשת לכיסוי רשימת ההוצאות לצד גובה הסכום ההוני שרצוי שיעמוד לרשותו. המטרה למעשה הינה בחינה שטחית אך רחבה של הצרכים כדי להבין האם ניתן באמצעות כל מקורות ההון לייצר הכנסה העולה על היקף ההוצאות.

עניין זה אמנם סלקטיבי לחלוטין ומשתנה מאדם אחד לשני אלא שהשאלות שכל אחד נדרש לשאול יחסית זהות ורלוונטיות עבור כל פורש. כך למשל, האם הפורש יידרש להקצות סכום כסף לנושאים בריאותיים ביחס לסטטוס הרפואי שלו ושל בני משפחתו או להתכונן להוצאות נוכח מגבלות רפואיות בהתאם לגיל, האם ישנן הוצאות על משכנתא\הלוואות שיימשכו גם אחרי הפרישה, האם ניתן להותיר חלק מהכספים באפיקי החיסכון ובאיזו מידת סיכון, וכיוצא בזה. חשוב לומר כי בשלב זה השאיפה היא לנסות לייצר תמונה מדויקת עד כמה שניתן ביחס להוצאות בתקופה שאחרי יציאה לפנסיה.

היכרות עם מקורות הפנסיה שלך – עוד טרם פרישה לפנסיה, ישנה חשיבות יתרה באיתור ומיפוי כלל החסכונות הפנסיוניים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכו’) שנצברו עבורכם במהלך עשרות שנות העבודה, כמו גם באשר ליתר הכספים הנמצאים בבעלותכם באפיקי ההשקעה והחיסכון השונים – קרנות השתלמות, תיק השקעות, פיקדונות, פוליסות חיסכון וכיוצא בזה. מכיוון שמדובר בהליך לא פעם בהליך מסורבל וארוך, רצוי להסתייע במתכנן פיננסי מיומן שעושה זאת עבורכם כחלק מגיבוש תכנון פרישה.

יש להדגיש כי איסוף המידע וריכוז היתרות מבעוד מועד משחק תפקיד מרכזי בתכנון מוקדם והבנה של היכולת הפיננסית וההכנסה החודשית הצפויה ביום שלאחר הפרישה לגמלאות. ההכנסה בתקופה הפנסיה כוללת שני מרכיבים עיקריים: קצבת זקנה המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי וקצבה חודשית המשולמת בהתאם לכספים הצבורים באפיקי החיסכון השונים. 

הגדלת רכיבי החיסכון – המשאב הכלכלי העיקרי של כל פורש לפנסיה הוא לרוב מצבור החסכונות אלא שלעיתים היעדים והצרכים הכלכליים המסתמנים מעידים כי היקף הקצבה ויתר התשלומים לא צפויים להעניק יכולת פיננסית התואמת את שאיפות הפורש. מצב כזה דורש בחינה מקצועית של האופציות העומדות לרשות הפורש לטובת הגדלת רכיבי החיסכון. 

במהלך השנים האחרונות, בעידוד משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יצאו לפועל רפורמות ושינויים מהותיים בכל הנוגע לתחום הפנסיוני אשר מטרתם לגרום לעמיתים להגדיל את רכיב החיסכון, ובהתאם את הקצבה נטו שתתקבל לאחר היציאה לגמלאות. בתמורה לכך, החוסך זוכה בהטבות והקלות מס. הגדלת החיסכון משמעותה ביסוס עתידכם הפיננסי והערכות מוקדמת למקרה בו יצוצו הוצאות בלתי צפויות במהלך התקופה.

התאמת מסלול ותכנון מס מיטבי – הכספים שנחסכו במהלך כל שנות העבודה יהוו כאמור את הקצבה החודשית שתשולם לפורש במסגרת התקופה ובשל כך זו מוגדרת כהכנסה בגינה קיימת חבות לתשלום מס. עם זאת, ישנן לא מעט הטבות, הקלות ומסלולים הצפויים לצמצם משמעותית את שיעור המס שיידרש הפורש לשלם ולעיתים, באמצעות ניצול יצירתי וחכם של הזכויות, יזכה הפורש לקצבה הפטורה לחלוטין מחבות מס. 

כך לדוגמה, תיקון 190 במסגרת קופת הגמל (במידה וחסכתם באפיק זה ואם לא אז אולי זה הזמן לנייד את כספי החיסכון שלכם) מאפשר החל מגיל 60 לזכות בקצבה חודשית הפטורה לחלוטין מתשלום מס או לחילופין לבצע משיכה הונית (חד-פעמית) של הכסף בתשלום מס מופחת בשיעור של 15% בלבד על הרווח הנומינלי. אפשרות זו מותנת במידה ומשולמת קצבה חודשית העולה על הקצבה המזערית הקבועה בחוק.

לצד זאת, במסגרת תכנון פרישה מעבודה יש לבחון את כל ההיבטים המיסויים בנוגע למענקי הפרישה למיניהם, לרבות פדיון ימי החופשה והמחלה, פיצויי פיטורים, מענק שנים עודפות ויתר התשלומים להם זכאי הפורש לגמלאות ממקום עיסוקו. כדי לנצל את מלוא הטבות המס ישנה חשיבות יתרה בסיוע שירותיו של מתכנן פיננסי מיומן שייבנה עבור הפורש תכנון פרישה ומיסוי מפורט ויסודי שיבטיח ניצול מקסימלי של מכלול ההיבטים המיסויים.

אסטרטגיית השקעה תואמת זמן – השאיפה להגדלת מקורות ההון היא נדבך חשוב בתקופה שלאחר היציאה לגמלאות ואם נותר לרשות הפורש סכום כסף זמין, רצוי לבחון את חלופות ההשקעה השונות תוך התחשבות במסגרת הזמן, מידת הסיכון ונזילות הכספים. מכיוון שמדובר בהשקעה המבוצעת בתקופת הפנסיה ישנה חשיבות יתרה לכך שהכספים יהיו ניתנים למשיכה בכל רגע נתון.

נוסף על כך, קיימים שלל אפיקי ומכשירי השקעה בשוק ההון הנעים בסקאלה רחבה של רמות סיכון אלא שעבור בני הגיל השלישי נדרשת בחינה קפדנית של השקעה אטרקטיבית אך כזו המגלמת סיכון נמוך. כחלק מתכנון פיננסי מקצועי נדרש המתכנן לבנות אסטרטגיית השקעה התואמת את צרכי ודרישות הלקוח בשאיפה לייצר עבורו הכנסה נוספת.

השלמת המעטפת הביטוחית – תכנון פרישה לגמלאות מחייב גם דאגה לרשת ביטוחית מקיפה ויעילה שתייצר שקט נפשי בימי שגרה ועוגן כלכלי בזמני משבר. כיום ישנן שלל פוליסות וכיסויים ביטוחיים המספקים מעטפת מלאה לפורש כדוגמת ביטוח מחלות קשות, ביטוח חיים וכיוצא בזה. במקרה זה נדרשת היכרות והבנה מעמיקה עם תנאי הפוליסות ושיטות התמחור השונות כדי להתאים חליפה ביטוחית העונה על צרכי פרופיל המבוטח תוך נטרול התשלומים בעבור רכיבים שאינם נחוצים.  

התייעצות עם סוכן ביטוח מקצועי המומחה גם בביטוחים המותאמים לפורשים לגמלאות עשוי להקל בצורה משמעותי על ההליך. נוסף על כך, הסוכן מתפקד כגורם המוסמך המתנהל מול חברת הביטוח למיצוי הזכויות ולהגשת התביעה, במקרה של אירוע ביטוחי, שכן מדובר לא פעם בתהליך מסורבל ומייגע.

בחירה חכמה של תזמון מועד הפרישה – גיל הפרישה לגמלאות הוא פרמטר חשוב ולעיתים קרובות גם בעל ערך כספי לא מבוטל. כך למשל, מועד הפרישה עד ה-30 בספטמבר עשוי להביא לכך שחישוב המס יבוצע באותה שנת המס בה נרשמה לזכות העובד הכנסה מעבודה עד למועד עזיבתו. מצב זה עשוי להביא לכך שחבות המס על המענקים ויתר תשלומי הפרישה למיניהם יהיו כרוכים בשיעורים גבוהים. מכאן, גיל פרישה הוא חלק בלתי נפרד במכלול השיקולים באשר לתזמון מיטבי של מועד הפרישה ועשוי להסתכם בחיסכון כלכלי לא קטן. 

קביעת מסלולי הורשה – אדם הפורש לפנסיה ומבקש לממש את החיסכון כקצבה חודשית חייב לבחור במקביל מה יהיה מסלול ההורשה שלו. מסלול זה למעשה קובע האם תהיה זכאות ולמי בקבלת הפנסיה, כולה או חלקה, לאחר מות הפנסיונר. זה אמנם נושא רגיש שרבים מעדיפים להתכחש אליו אך נחוץ ונדרש כחלק מהליך הפרישה. מסלולי ההורשה השונים כוללים שני רכיבים מרכזיים – מינימום תשלומים ושיעור פנסיה לשארים. 

מסלול “מינימום תשלומים” מגדיר את כמות תשלומי הפנסיה שחייבת הקרן\קופה לשלם למוטבים של הפנסיונר בתרחיש שאינו זכה ליהנות מהם. במסלול השני, “שיעור פנסיה לשארים”, קיימת הבטחה לשיעור מסוים מקצבת הפנסיונר לשאריו החוקיים. כאן נדרשת הבחירה בין אותם המסלולים או שילוב (בקרנות פנסיה ניתן לשלב בין השניים), בצורה חכמה ויעילה כדי להבטיח את זכאות השארים ליתרת הכספים שתעמוד לזכות הפורש בעת פטירתו. 

תעסוקה, פנאי ואתגרים חדשים בחיים – אמנם רוב העיסוק בהכנה לפרישה מתמקד בהיבט הפיננסי אך חשוב לזכור שהמטרה של יצירת בסיס כלכלי יציב היא השאיפה להנות מהזמן הפנוי והתקופה החדשה בחיים. רבים מרגישים צורך לתעסוקה קלה או למידה של תחום חדש שימלא את חלל הזמן שנוצר וזה בהחלט הזמן האידיאלי לחשיפה לתחומי עניין, תחביבים ועיסוקים שהיו אצורים – פיתוח כישורי חיים חדשים, לימודים, קריירה חלופית, מסלולי התנדבות ותרומה לקהילה. 

לאחר שעברנו על מספר צעדים והחלטות משמעותיות שיש לקחת עוד טרם מועד הפרישה לגמלאות, חשוב להבין כי תהליך הכנה מקדים לקראת תקופת הפרישה הוא חלק ניכר ומהותי ביצירת עתיד כלכלי יציב. כדי ליישם זאת, נדרשת בנייה מקצועית של תכנית תכנון פרישה עוד לא מעט שנים קודם נוכח העובדה כי להחלטות הכלכליות המתקבלות כבר בעת הזו, ישנה השפעה מכרעת על איכות החיים בגיל השלישי. 

צוות מומחי הפרישה של נטו תכנון פיננסי הם בעלי רישיון לשיווק פנסיוני ומחזיקים בידע וניסיון מצטבר של עשרות שנים בתכנון הפרישה על כל היבטיו – מיסוי, מיצוי זכויות, בניית תכנית כלכלית ארוכת טווח ועוד. נשמח לעמוד לרשותך בכל עת ולסייע בבחינת הצרכים, הדרישות ולהתאים עבורך תכנית פרישה מותאמת אישית, זאת לצד ליווי צמוד לאורך כל הדרך כדי להבטיח שקט נפשי ורווחה כלכלית. 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר