לתפוס מחסה: מכשירי ההשקעה שמסוגלים להניב תשואה בסביבת ריבית גבוהה

בחסות שרשרת העלאות הריבית והסביבה הכלכלית שנוצרה, זוכים חלק ממכשירי ההשקעה לתפקד כנמל מבטחים עבור משקיעים שמחפשים לגרוף תשואה ראויה בסיכון נמוך. לפניכם כמה מאלטרנטיבות ההשקעה והחיסכון שחזרו בתקופה האחרונה לקדמת הבמה.

כשנה מאז החל מסע העלאות הריבית והכלכלה הגלובלית כבר נראית שונה לחלוטין מזו של העשור האחרון. ברקע המאבק העיקש שמנהלים קברניטי הבנקים המרכזיים לדיכוי האינפלציה, זינקה ריבית הבסיס במרבית מכלכלות העולם לשיעורים שלא נראו כבר שנים ארוכות. גם בנק ישראל, בדומה למקביליו, הקפיץ את הריבית – בפעם התשיעית ברציפות – מרמה אפסית לשיעור של 4.5%, ואותת בדרך שזו לא בהכרח התחנה האחרונה, מה שהתחזק עם עליית מדד המחירים לצרכן ב – 0.8% באפריל.

השינוי הזריז בסביבת הריבית כבר מייצר השפעות רחבות הנוגעות כמעט בכל היבט כלכלי, בין היתר גם ביחס לאטרקטיביות אפיקי השקעה והחיסכון, שחלקם חזרו בתקופה האחרונה לקדמת הבמה. מלבד פיקדונות בנקאיים נושאי ריבית, שמבטיחים למשקיעים תשואה קבועה חסרת סיכון (אך מחייבים לרוב “נעילה” של הכסף לתקופה ממושכת), ישנה גם שורה של מכשירים סולידיים נוספים הקורלטיביים לריבית שמסוגלים להשיא תשואה ראויה גם אל מול אתגרי התקופה.

לנצל הזדמנויות השקעה תואמות תקופה

תיק אג”ח לפדיון – היתרון הבולט של תיק אג”ח קונצרני (אגרות חוב שהנפיקו חברות ותאגידים) נעוץ בפוטנציאל התשואה שמציע, זאת נוכח היצע של הזדמנויות השקעות מעניינות שהחלו להופיע בשוק האג”ח לאחר שנים של קיפאון ובזכות ‘פרמיית הסיכון’ שמשלמות איגרות החוב למשקיעים. למעשה, התשואה השוטפת באג”ח קורלטיבית לתנועות בריבית כאשר רובן המוחלט של אגרות החוב שהנפיקו חברות איכותיות עם דירוגי השקעה גבוהים (Investment Grade), המעידים על פרופיל סיכון נמוך לכשל חוב, מציעות תשואה גבוהה ביחס לפיקדונות הבנקאיים.

כמו-כן, תיק אג”ח מתפקד כמכשיר השקעה סחיר ובהתאם נהנה מנזילות שוטפת. המשמעות היא שניתן לתת הוראה למנהל התיק למכור את אגרות החוב בכל יום מסחר. מבחינת הנזילות, יש גם אספקט חשוב באשר ליכולת התגובה המיידית לשינויים התכופים בתנאי השוק תוך ניצול הזדמנויות השקעה. למעשה, למנהל התיק קיימת גמישות מלאה מבחינת שינוי הרכב הנכסים בהתאם להתפתחויות מאקרו-כלכליות והמצב בשווקים, זאת לטובת שיפור התשואה הפנימית בתיק.

כחלק מהתמהיל ניתן גם לשלב אג”ח צמודות מדד, המתפקדות כחוף מבטחים במקרה של נסיקת אינפלציה בלתי צפויה. המשמעות הינה שאגרות חוב צמודות משלמות למשקיעים את התקבולים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ודרך כך מגלמות גידור אינפלציוני מובנה ומונעות שחיקה של שורת הרווח.

עניין זה נקשר גם למנגנון המיסוי באותן אגרות חוב צמודות מדד, הקובע כי מס רווחי הון (25%) ייגזר רק ביחס למרכיב הרווח הריאלי. לשם המחשה, אם פיקדון בנקאי ואגרת חוב מניבים תשואה שנתית זהה של 5%, ובהנחה שהאינפלציה בישראל נותרת גם היא על 5%, בפיקדון בנקאי ישלם החוסך מס נומינלי של 15% ממרכיב הרווח ואילו משקיע באג”ח צמוד-מדד לא יידרש לשלם מס כלל בשל קיזוז הרווח כנגד שיעור האינפלציה.

קרנות שקליות דרך קופות גמל וקרנות השתלמות – שני מכשירי החיסכון וההשקעה הדומיננטיים בשוק, קרן השתלמות וקופת גמל, מאפשרים לשלב בתמהיל גם קרנות שקליות, המציעות למשקיעים תשואה ראויה בפרופיל סיכון נמוך במיוחד. קרנות אלה משקיעות במגוון אפיקים סולידיים עם מח”מ (משך חיים ממוצע) קצר ומציעות נזילות ברמה שוטפת.

כמו-כן, מכשירים אלו – גמל והשתלמות – נהנים משורה ארוכה של יתרונות, כמו גמישות מלאה באשר למעבר בין מסלולי השקעה השונים, זאת ללא צורך בפדיון הכספים, פעולה שתגרור עימה אירוע מס. המשמעות הינה שהמס רווח הון נגבה רק בעת משיכת הכספים על מרכיב הרווח הריאלי (רווח בנטרול אינפלציה), אפקט המייצר ריבית דה-ריבית לכל אורך תקופת ההשקעה. כמו-כן, אלו מציעים, תחת תנאים מסוימים, גם שורה של הטבות מיסוי ופטורים מתשלום מס רווח הון.

בנקודה זו ראוי לציין גם את הקרנות הכספיות שמציעות אפיק השקעה עם סיכון השואף לאפס. קרנות אלה נזילות ברמה יומית ולכן מתאימות לכל אופק השקעה.

פיקדונות – על אף שמדובר במכשיר חיסכון המזוהה לרוב עם הבנקים, ישנם גם פיקדונות המוצעים על-ידי גופי השקעות, ולרוב אלו נושאים ריבית גבוהה יותר לעומת פיקדון בנקאי. הפיקדונות נחלקים למספר סוגים, בין היתר, פיקדון שקלי, דולרי (החשוף לתנודות המטבע), צמוד-מדד ועוד. באפיק זה נדרשים המשקיעים “לנעול” את הכסף לתקופת זמן מוגדרת מראש, הנעה לרוב בין חצי שנה למספר שנים, כאשר ישנן מספר תחנות יציאה במהלך הדרך.

התשואה בתום תקופת החיסכון מובטחת ואינה מושפעת משינויים שחלו במהלך הדרך ברמת הריבית, לחיוב או לשלילה. כלומר, ירידה ברמת הריבית במהלך התקופה לא גורעת מהתשואה, וכך גם להיפך – עליית ריבית לא תעדכן כלפי מעלה את תשואת הפיקדון שנקבעה מראש.

פוליסת חיסכון – פוליסה הינה מוצר השקעה וחיסכון אקטיבי, ללא מרכיב ביטוחי, המוצע ומנוהל על-ידי חברות הביטוח. הפוליסה מציעה שורה של יתרונות משמעותיים, בין היתר, נזילות שוטפת של הכספים וגמישות מלאה ביחס לטווחי ההשקעה, מגוון מסלולי השקעה לצד האפשרות לדלג בניהם בכל זמן וללא עלות, מס רווחי הון על מרכיב הרווח הריאלי נגבה רק בעת פדיון הכספים (מייצר אפקט ריבית דה-ריבית), פיזור רחב בין אפיקים ושווקים שונים, רף השקעה נמוך ועוד. אלה הופכים את הפוליסה למוצר המספק מענה הולם לכל פרופיל משקיע.

הטעות השכיחה שמובילה לתוצאה הפוכה

בשונה מקרנות כספיות ופיקדונות בנקאיים, בפוליסת חיסכון ותיק אג”ח ישנה אפשרות לגוון את התמהיל באמצעות חשיפה לאפיק המנייתי, זאת מתוך הסתכלות ארוכת טווח וניסיון העבר שהוכיח כי קיים קשר הדוק בין אופק ההשקעה לרמת הסיכון, כך שככל שמשך ההשקעה ארוך יותר, עקומת הסיכון יורדת.

בעניין זה ראוי לזכור כי גם בתקופות של פאניקה בשווקים יש להימנע מהטעות הקריטית של ניסיון תזמון השוק (to time the market), כלומר לצאת בעיצומה של מפולת כדי לא לספוג ירידות חדות בתיק ולחזור ב”עיתוי” הנכון, כאשר השווקים מתאוששים וחוזרים למסלול העליות. ליכולת חיזוי התנהגות השוק אין כל אחיזה במציאות ובתוחלת זמן אינה ניתנת ליישום, בטח לא בתקופות משבר.

לכן, רצוי להסתמך על ניסיון העבר שהוכיח כי השווקים הפיננסיים נוטים לטפס לאורך זמן ולהשיא תשואה, גם כאשר במהלך התקופה צצים אירועי משבר, בדומה לזה שאנחנו חווים כעת, שהשפעתם אמנם מורגשת אך באופן זמני בלבד, שכן בהסתכלות ארוכת טווח השוק נוטה לתקן ולהמשיך לטפס ליעד הבא. ההיסטוריה הוכיחה זאת כל פעם מחדש.

בשורה התחתונה, בהינתן מחזור כלכלי חדש, המתאפיין בסביבת ריבית גבוהה, ישנם מספר מכשירי חיסכון והשקעה המייצרים שילוב אופטימלי של פוטנציאל תשואה אטרקטיבי, נזילות כספים, תנאים גמישים ועוד. צוות המתכננים ב’נטו תכנון פיננסי’ עומד לרשותכם בכל עת וישמח לסייע בבחינת מערכת הצרכים במטרה להתאים את אפיק ההשקעה לדרישותיכם ולהבטיח כי גם בזמן שהכלכלה העולמית סוערת והריבית מטפסת, תוכלו לקצור את פירות ההשקעה.

 

הכותבת הינה עינת הררי – סוכנת ביטוח פנסיוני ומתכננת פיננסית

 

 

>> למידע אודות נטו תכנון פיננסי

 

 

 

מעוניינים לדעת עוד?

מלאו את הפרטים ואנחנו נדאג שתקבלו את כל התשובות שאתם צריכים לקבל!

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר